EKOLAB

Medarbejdere i Ekolab

Jørgen Lange
Indehaver, Direktør, Ingeniør

Telefon: 86 13 20 16        Se CV for Jørgen Lange   
Mobil: 26 22 57 30           Download vCard
E-mail: jl@ekolab.dk     Læs mere på LinkedIn

Har fra 1987 arbejdet med integreret energidesign, vedvarende energi og bæredygtighed i byggeriet. Har arbejdet med projektering, udvikling og undervisning og har kompetencer indenfor kvalitetsudvikling, formidling og læring samt innovationsprojekter i større organisationer. Rådgivende ingeniør i perioden 1987- 99 hos større rådgivningsfirmaer. Fuldtid som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus 1999-2008 i kombination med eget firma indenfor udviklingsprojekter og firmakurser. Partner 2008–2010 i Spectras AS med opgaver indenfor bygherrerådgivning omkring energi og bæredygtighed. Partner i ekolab fra maj 2010 til juli 2016 og herefter eneejer. Siden 2008 fastansættelse som deltidslektor på Ingeniørhøjskolen i Århus (ASE).


Mark Slater
Ingeniør

Telefon: 86 13 20 16        Se CV for Mark Slater
Mobil: 31 46 33 57           Download vCard
E-mail: ms@ekolab.dk     Læs mere på LinkedIn

Uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Århus i 2012 med speciale i energi og indeklima. Dette er suppleret med Forretningsingeniøruddannelsen ved ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet ligeledes i 2012. Har arbejdet i Ekolab siden praktikperioden i firmaet i 2010 samt skrevet afgangsprojekt i samarbejde med Ekolab.


Mike Vinge Madsen
Ingeniør

Telefon: 86 13 20 16        Se CV for Mike Vinge Madsen
Mobil:     31 46 62 18       Download vCard
E-mail: mvm@ekolab.dk   Læs mere på LinkedIn

Har i flere år arbejdet med design, beregning og dokumentation af superlavenergibygninger og passivhuse, projektering af komfortventilation og vvs-installationer, energimærkning og energibesparelser hos Grontmij. Har endvidere arbejdet med store filteranlæg og industriventilation hos Dantherm Filtration.

Mike er beskikket censor på ingeniøruddannelserne.


Rune Haferbier
Ingeniør

Uddannet Byggeri og anlægs-ingeniør på Aalborg Universitet med speciale i energi og Indeklima. Var praktikant hos Ekolab i 2014 og studentermedhjælper efterfølgende indtil fuldtidsansættelse fra begyndelsen af 2015. Har skrevet afgangsprojekt omhandlende containerbyggeriers brugbarhed i Danmark og mulighed for overholdelse af det danske bygningsreglement.

Telefon: 86 13 20 16 Se CV for Rune
Mobil: 31 46 91 72 Download vCard
Email: rh@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jesper Engbo Lassen
Ingeniør

Telefon: 86 13 20 16       Se CV for Jesper Engbo Lassen
Mobil:    31 46 49 48       Download vCard
E-mail:   jel@ekolab.dk

Har arbejdet med design og beregning på lavenergibyggeri og passivhusbyggeri indenfor såvel bolig som erhvervsbygninger. Bred projekteringserfaring fra flere års virke som rådgivende ingeniør, hvor arbejdsopgaverne primært har været inden for VVS- og Ventilationssystemer samt energiberegning og indeklimasimuleringer. Har derudover tidligere arbejdet som energimærkningskonsulent.

Jesper har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2005 og er fra 2015 tiltrådt hos Ekolab.


Astrid Fremstad Bergen
Ingeniør 

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 30 12 87 18
E-mail: afb@ekolab.dk     Læs mere på LinkedIn

Uddannet installationsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2012, med særlig fokus på optimering af energiforbrug og indeklima i forbindelse med energirenovering af eksisterende bygninger. Har i flere år arbejdet med energirenovering af bl.a. kommunale bygninger med fokus på VVS, ventilation, belysning, klimaskærm, bygningsautomatik (CTS) og driftsoptimering. Har desuden erfaring med energiledelse.


Tommi Haferbier Nielsen
Ingeniør 

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 30 12 71 02
E-mail: th@ekolab.dk

Uddannet installationsingeniør fra ingeniørhøjskolen i Århus i 2008 og har siden opbygget stor erfaring med projektering og design af tekniske installationer med et særligt fokus på lavenergibyggeri. Har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2008 og har tidligere været ansat hos Esbensen Rådgivende Ingeniører og Steensen Varming Copenhagen.

Var i en længere periode bosat i Oslo i forbindelse med projekter i Norge samt etablering af fast kontor i Oslo og har efterfølgende været team leader for et hold erfarne ingeniører i København. Har stor erfaring med tidlig involvering i designfasen og general deltagelse i projektudvikling.

Tommi er tiltrådt i Ekolab maj 2017


Casper Stougaard
AP Graduate in Energy Technology

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 30 12 76 06
E-mail: CAS@ekolab.dk     Læs mere på LinkedIn

Tidligere uddannet konstabel ved ingeniørregimentet, Forsvaret. Har i 2017 gennemført et 10 ugers praktikforløb hos Ekolab, i forbindelse med energiteknolog-uddannelsen. Formålet med praktikforløbet var at opnå større praktisk erfaring indenfor energibranchen. Energiteknolog-uddannelsen er et 2-årigt forløb, der kvalificerer til at varetage tværfaglige opgaver indenfor energioptimering af bygningstekniske installationer og proces- og produktionsanlæg samt forståelse for alternative og nye vedvarende energikilder. Casper var, efter sit praktikophold, studentermedhjælper indtil fastansættelse i august 2017.


Jonas Levisen
AP Graduate in Energy Technology

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 61 61 74 17
E-mail: jol@ekolab.dk

Projektansat. Udlært elektriker i 2012 med speciale i installationsteknik.
Har efterfølgende gennemført energiteknologuddannelsen og skrev i samarbejde med Ekolab afgangsprojekt i 2017.
Jonas var i forbindelse med afgangsprojektet studentermedhjælper indtil projektansættelse i august 2017.


Ann Rasmussen
Kommunikationsmedarbejder

Telefon: 86 13 20 16      Mobil: 51 86 52 16

E-mail: adr@ekolab.dk

Cand. mag i engelsk og grønlandsk fra Aarhus Universitet. Mere end 25 års erfaring som gymnasielærer. Herudover erfaring med skriftlig formidling, oversættelse og korrekturlæsning i forskellige sammenhænge.


Sara Bække
Praktikant

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 27 58 97 34
E-mail: sab@ekolab.dk

Læser til Bygningsdesigningeniør med speciale i Energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Århus. Praktikperiode hos Ekolab fra august 2017 til januar 2018.


Line Søndergaard Kristensen
Praktikant

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 22 55 17 68
E-mail: lsk@ekolab.dk

Studerende på Ingeniørhøjskolen i Århus – Bygningsdesign med speciale i energi og indeklima. Praktikperiode hos Ekolab fra august 2017 til januar 2018.


Anne Sofie Laursen
Praktikant

Telefon: 86 13 20 16
Mobil:
E-mail: asl@ekolab.dk

Læser byggeri og infrastruktur på DTU under kursuspakken bygninger og energi. Bor i København. Praktikperiode hos Ekolab fra august 2017 til januar 2018.


Maria Harrestrup (ORLOV)

Civilingeniør, ph.D.

Mobil: 41 41 74 00            Se CV for Maria Harrestrup (WORD)
E-mail: mh@ekolab.dk    Læs mere på Linkedin

Har en PhD i Energirenovering af Ældre Bevaringsværdige Etagebygninger, en kandidat i Bæredygtig Energi med speciale i energibesparelser i bygninger samt en diplomuddannelse som bygningsingeniør fra DTU Byg.  Har arbejdet på DTU Byg, hvor de primære arbejdsområder var teoretiske analyser af energirenovering, energisystemer og lav-temperatur fjernvarmeforsyning.  Har derudover indgået i undervisningsforløb både på bachelor og kandidatuddannelsen på DTU Byg.


Carl-Johan Kjærgaard
Civilingeniør, HD (O)

Telefon: 23 24 27 01
E-mail: cjk@ekolab.dk

Har mere end 20 års erfaring som konsulent og rådgivende ingeniør inden for varmeanlæg, indeklima, ventilation, solvarme, solceller, varmepumper, biobrændselsanlæg, økonomiske analyser samt byggeriets retsforhold, herunder EU udbud, licitationer og kontraktudarbejdelse. Derudover stor erfaring med fjernvarme og gas. Opgaverne er løst for en lang række kommuner, energiselskaber, boligselskaber, erhverv, industri, Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.


Carsten Pedersen
Cand.merc., Konsulent for Ekolab

Mobil: 29 28 70 47        Se CV for Carsten Pedersen
E-mail: cp@ekolab.dk 

Nøgleområder: Bygningsautomatik herunder kommunikationsteknologier, energioptimering og indeklima og sammenkobling til Smart Grid. Forretnings- og produktudvikling inden for hardware og software specielt med fokus på bygningsautomatik herunder energianalyse- og overvågningssoftware i danske og udenlandske selskaber. Undervisning, vejledning og censor på AU.dk – ingeniørstudiet GMM & cand.polyt. med speciale i kvalitetsledelse og produktinnovation. Uddannelse: Cand.merc. (AU & CBS 1991)


Verner Villadsen
El-konsulent

Telefon: 41 98 06 40        Se CV for Verner Villadsen
E-mail:   vvi49@yahoo.dk

Nøgleområder: SKS (sikkerhedskvalitetssystem), tilbudsberegning, tilsyn og projektering af installationsarbejder. Er oprindeligt uddannet elektriker og har arbejdet 35 år som overmontør.


Troels Kildemoes
Civilingeniør, Konsulent – passivhuse

Mobil: 40 33 66 43        Se CV for Troels Kildemoes   
E-mail: tk@ekolab.dk   Download vCard
.                                        Læs mere på LinkedIn

Har mange års erfaring med rådgivning- og udviklingsprojekter indenfor energi- og konstruktionsteknik og har tidligere arbejdet for Cowi og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Primære arbejdsområder er lavenergihuse, energisystemer, vindkraft og formidling/undervisning. Troels Kildemoes har deltaget i internationale samarbejdsprojekter og har endvidere siddet i internationale ekspertgrupper indenfor sol- og vindenergi. Er tilknyttet som ekstern lektor på Ålborg Universitet indenfor energineutralt byggeri.


Jan Vang

Regnskabskonsulent

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 28 15 39 85
E-mail:ekolab@ekolab.dk

Økonomi og regnskab


Jamileh Daugaard
Studentermedhjælper

Telefon: 86 13 20 16
Mobil: 26 70 23 95
E-mail: jda@ekolab.dk

I gang med bygningsingeniøruddannelsen med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Århus. Praktikant hos Ekolab fra 1. februar. Efter endt barsel starter Jamileh som studentermedhjælper.


Translate »