EKOLAB

CV Troels Kildemoes

Uddannelse:

 • Akademiingeniør (DIA 1992), civilingeniør (DTU 1994)

Nøgleområder:

Forskning, udvikling og projektering af lavenergibygninger herunder passivhuse.

Forskning, udvikling og projektering af anlæg indenfor solenergi, vindkraft, biobrændsel, varmepumpeteknologi, energilagringsteknikker. Undervisning og foredrag indenfor lavenergibyggeri og energianlæg. Ekstern lektor på Ålborg Universitet indenfor lavenergibyggeri og VE-energisystemer.

Udvalgte erfaringer:

Indenfor projektering, projektledelse, udviklingsprojekter, undervisning og foredrag er der opnået en række erfaringer:

 • Udvikling af superlavenergibygninger (aktivhuse, passivhuse, 0-energihuse) med solcelleanlæg, solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg mv.
 • Udvikling af effektive solvarmeanlæg herunder kombi-anlæg (solvarme kombineret med bioenergi, varmepumper, vindenergi mv.).
 • Udvikling af vindmøller fra husstandsstørrelser til multi-MW-klasse for producenter.
 • Afprøvninger af solvarmeanlæg (opbygning af prøvestande, in situ målinger m.m.).
 • Afprøvninger af vindkraftanlæg (opbygning af prøvestande, in situ målinger m.m.).
 • Assistance til virksomheder vedrørende produktion af VE-produkter.
 • Assistance til virksomheder vedrørende produktion af byggekomponenter.
 • Undervisning og foredrag om lavenergibyggeri og VE-anlæg.

Internationale erfaringer – eksempler:

 •  Deltagelse i internationale samarbejdsprojekter vedrørende solenergi under IEA
 • Deltagelse i IEA projekt om passivhuse
 • Deltagelse i internationale ekspertgrupper indenfor vindkraft, herunder standardiseringsarbejde vedr. IEC vindmøllestandard IEC 61-400
 • Analyse af vindkraftressourcer i Brasilien
 • Studieture til Kina, Kazakstan, Tyskland, Holland, Spanien, Østrig, Belgien, Norge.
 • Afholdelse af 5-dages kursus i Kina indenfor 0-energi byggeri for førende kinesiske arkitekter og ingeniører (Tsinghua University, Beijing, september 2011)

Konsulentopgaver bl.a.:

 • Bygherrerådgivning på energirenoveringsprojekter og lavenergibyggeri
 • Konsulent for typehusfabrikanter vedr. udvikling af superlavenergibygninger som passivhuse
 • Konsulentassistance til producenter af byggekomponenter fx vinduer, isoleringsløsninger mv.
 • Konsulent for forsyningsselskab ved solvarmekampagner
 • Konsulent for pengeinstitut vedr. finansieringsløsninger til VE-anlæg
 • Konsulent for danske og udenlandske vindmøllefirmaer
 • Projektering af energianlæg (solenergi, varmepumpeanlæg, biobrændselsanlæg m.m.)

Undervisning/ foredrag:

 •  Mere end 35 foredrag i Danmark og i udlandet om superlavenergibyggeri siden 2006.
 • Foredrag i Danmark og i udlandet om vedvarende energi
 • Arrangør og underviser i forbindelse med design og beregning af passivhuse
 • Indlæg om 0-energihuse og VE-energisystemer på internationale konferencer
 • Ekstern lektor på Ålborg Universitetscenter indenfor lavenergibyggeri og VE-energisystemer

 Medlemskaber:

 •  I perioden 1992-94 tilknyttet som energiekspert hos NGO-foreningen “Kazakhstan Foreningen”, blandt andet involveret i energi- og miljøkurser i Kazakhstan.
 • Medlemskab af FEU samt bestyrelsesmedlem i 1996-97 (Forum for Energi og Udvikling)
 • Medlemskab af OVE (Organisationen for Vedvarende Energi)
 • Medlemskab af Dansk Bølgekraftforening
 • Medlemskab af foreningen ”Bæredygtige Byer og Bygninger”
 • Initiativtager til Danmarks største erhvervsnetværk indenfor passivhusbyggeri ”Passivhus Nordvest” (2010) – fungerende formand.

Ansættelser:

2011- Ekstern lektor Ålborg Universitetscenter
2002- Ekolab (tidligere Ellehauge & Kildemoes)
1997-2002 Selvstændig med firmaet Kildemoes Solvarme i Nordvestjylland.
1994-1997 Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Projektingeniør og projektleder indenfor vedvarende energi
1993-1994 Projektingeniør hos Cowi – Rådgivende Ingeniører A/S i København. Ny energiteknologi og vedvarende energi, miljø
Translate »