EKOLAB

Bibliotek

  • I vores bibliotek har vi samlet nogle af vores rapporter, foredrag og artikler, som du måske kan have nytte af.
  • Endvidere har vi udfærdiget en hel sektion om superlavenergihuse. Her kan du finde nyttig information om design af lavenergihuse med meget lavt rumvarmeforbrug samt nyttig information om passivhuse.
  • Under vores enkelte referencer kan du endvidere finde links til nyttige materialer og hjemmesider m.m., som er resultater af det pågældende udførte projekt.
Programmer
PERT pengeinstitutternes energirenoveringstjek  program version 1.0.  2016
(BEMÆRK: Kræver registrering)
 Rapporter
Komfortkøling – Alternative metoder og løsninger rapport 2017
Superlavenergihuse uden problemer rapport 2014
IEA SHC task 44 Solar and Heat Pump Systems rapporter 2014
Handlingsplan solvarme rapport og faktablade 2011
Elbesparelser i sommerhuse – her og nu rapport 2010
Passivhuse i dansk kontekst – vejledning, hjælpeværktøj og eksempler rapport 2008
PREHEAT projekt:Solar heat storages in district heating networks rapport 2007
Solar heat storages in district heating networks ANNEX rapport 2007
IEA SHC Task 26, Technical Report, A Solar Combisystem based on a Heat Exchanger between the Collector Loop and Space-Heating Loop (IEA task 26 generic system #2, Klaus Ellehauge, December 2002, rapport 2002
Artikler og papers
Soldrevet køling artikel HVAC 2011
Behov for klar definition af et dansk passivhus artikel HVAC 2007
Solvarme og de nye energibestemmelser artikel HVAC 2006
Superlavenergihuse på vej til Danmark artikel VE&M 2005
ISES2003: SOLAR COMBISYSTEMS WITH HEAT EXCHANGER BETWEEN COLLECTOR LOOP AND SPACE-HEATING LOOP paper 2003
Danske solvarmeanlæg til rumopvarmning artikel Danvak Magasin 2000
Solvarme til rumopvarmning artikel Danvak Magasin 2000
Foredrag
Rådgiverens arbejde med bæredygtighed  Passivhus Nordvest 2014
Bæredygtig renovering  Miljøforum Fyn 2014
Bevaring, udvikling og energioptimering af det murede byggeri  Foreningen FBBB, Godsbanen i Aarhus 2014
Bæredygtighed introduktion  Passivhus Nordvest 2013
Bæredygtighed og DGNB  København Kommune 2013
Seminar om Lavenergibyggeri – 6 dele  Dansk Fjernvarme 2012
Sustainability – incorporated in lightweight construction Arkitektskolen I Aarhus 2011
Procesværktøjer til 360 renovering  Innobyg 2011
Teoretisk energiforbrug i lavenergibyggeri Dansk Fjernvarme 2011
Design of middle sized solar heating systems Forelæsning DTU*BYG 1. april 2005 2005
Translate »