EKOLAB

CV Carl-Johan Kjærgaard

Uddannelse:

 • Civilingeniør, HD (O), Socialpædagog

Nøgleområder:

Energirådgivning, VVS, ventilation, indeklima, solvarme, solceller, jordvarme, fjernvarme, gasdistribution, storforbrugerinstallationer, køling, vedvarende energi i øvrigt, miljø, forskning og udvikling, projektledelse, edb-simuleringer, økonomi, feasibilitystudier, energiplanlægning, organisationsudvikling, undervisning og foredrag.

Udvalgte erfaringer:
Siden 1982:

Projektleder:

 • Energieffektiv komfortkøling, Elforsk.
 • Større solcelleprojekter, bl.a. solcelleanlæg på Stilling skole
 • Varmepumper og solvarmeanlæg på Kaløvig Kursuscenter.
 • Etablering af gasledning på 37 bar til Svanemølleværket. Tracering, projektering, rettighedserhvervelse, myndighedsbehandling i Gladsaxe, Gentofte og København.
 • Decentralt kraftvarmeværk med tilhørende fjernvarmenet, Skuldelev. Projektering, økonomi, salg af fjernvarme, rådgivning til energiselskabet og fremtidige kunder.
 • Økonomiske beslutningsgrundlag for Roskilde Kommune i forbindelse med tilslutning til VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab). Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi (tariffer), mm.

Projektmedarbejder:

 • Energibesparelse i parcelhuse, Elforsk.
 • Solcelleanlæg på Center for Sundhed, Holstebro
 • EU-projekt om varmepumper
 • Solvarmeprojekt for Aarhus Kommune
 • Planlægning/projektering/tilsyn på 90 km. naturgasnet, HNG
 • Halmfyret fjernvarmeforsyning i Svinninge By
 • Feasibility-studie vedr. varmlelagre i forbindelse med halmfyrede fjernvarmeværker.
 • Teknisk-økonomisk under­­­­­­søgelse vedr. en kommunal vindmølle­park i Roskilde
 • Forskningsprojekt vedr. optimering af fjernvarmenets størrelse, Energi­mi­nisteriets Forsknings­program
 • Udredningsprojekt vedr. skraldgasfyret kraftvarmeværk i Roskilde
 • Projektering af nye fjernvarmeinstallationer hos storforbrugere i Nordjylland

Internationale erfaringer:

 • Projektleder: Renovering af to parallelle gasledninger under floden Nemunas i Kaunas, Litauen.

Certificering:

PRINCE2 (projektledelse).

Translate »