EKOLAB

CV Jørgen Lange

Uddannelse:

 • Teknikum ingeniør (Århus Teknikum 1987)

Nøgleområder:

Projektering og udvikling indenfor VVS, energi og indeklima, bæredygtighed og miljørigtig projektering – herunder anvendelse af vedvarende energianlæg. Undervisning og foredrag indenfor VVS, energi og indeklima samt integrerede designprocesser. Udviklings- og formidlingsopgaver herunder læringsmetoder. Organisationsarbejde med kvalitetsudvikling og innovation.

Udvalgte erfaringer:

Indenfor projektering, projektledelse, udviklingsprojekter, undervisning og organisationsarbejde er der opnået en række erfaringer:

 • Bygherrerådgivning på energirenoveringsprojekter og lavenergibyggeri
 • Afhjælpning indeklimaproblemer og energioptimeringsopgaver, herunder opgradering af varme- og ventilationsanlæg i eksisterende byggerier
 • Projektering og tilsyn på nybyggeri og ombygninger af boliger, erhvervsbyggeri, handel og service, institutioner og kulturbygninger
 • Projektering af vedvarende energianlæg herunder solvarme og varmepumper
 • Projektering af store ventilations- og køle- og kedelanlæg
 • Miljøkoordinator på byggerier med Miljørigtig Projektering
 • Formidlingsopgaver herunder samarbejde med Alexandra Instituttet – f.eks. Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
 • Udviklingsprojekter indenfor ventilationsløsninger
 • Udviklingsprojekter indenfor energirenovering
 • Undervisning i VVS installationer, varmeanlæg, ventilation brugsvand og afløbsinstallationer samt bygningsautomatik
 • Undervisning i vedvarende energianlæg, herunder solvarme, varmepumper, biobrændsler og biogas samt optimering af fjernvarme
 • Foredragsrækker vedr. byøkologi og bæredygtighed
 • Efteruddannelse af offentlig forvaltning og efteruddannelse på Arkitektskolen i Århus vedr. energirigtig renovering
 • Pædagogisk udviklingsarbejde herunder kollegiale processer
 • Kvalitetsudvikling med Excellence- og CAF-modellen (har assessoruddannelse fra DIEU)

Internationale erfaringer:

 • Projektkonkurrencer om energirigtigt byggeri
 • Projektering af bolig – og erhvervsbyggeri i Tyskland
 • Studieture vedrørende bæredygtigt byggeri til Tyskland, Berlin, London, Athen, USA og Mexico
 • Deltagelse i internationale konferencer om pædagogik og læring

Konsulentopgaver:

 • Produktudvikling af nye ventilationsprincipper (under patentering)
 • Produktudvikling af nye ventilationsløsninger med lavimpuls ventilationslofter (patenteret)
 • Organisationsudvikling vedr. brugerinddragelse i kvalitetsudvikling
 • Organisationsudvikling vedr. brugerdrevet innovation
 • Vidensformidling
 • Igangsætter og administrator af videndatabase om energi og indeklima – www.vidensystem.dk.
 • Pædagogisk koordinator på Ingeniørhøjskolen i Århus
 • Indlæg ved flere konferencer, temamøder m.m.

Øvrigt:

 • Formand for Danvak Uddannelsesgruppen 2004- 2008 (undervisere på universiteter indenfor HVAC)
 • Efteruddannelse indenfor naturlig ventilation, termoaktive konstruktioner og indeklima samt kvalitetsarbejde

Medlemskaber:

 • • Medlem af LavEbyg netværket omkring energirigtig byggeri
 • • Medlem af Danvak Uddannelsesgruppen

Ansættelser:

2010 – Ekolab (tidligere Ellehauge & Kildemoes), Energirådgivning indenfor bæredygtige teknologier, ideklima, mv.
2008 – Ingeniørhøjskolen i Århus, deltidsansat Lektor. Undervisning energi og udviklingsprojekter
2008-2010 SPECTRAS AS, Bygherre og Projektrådgivning, Partner. Bygherrerådgivning og projektering indenfor energi og indeklima. Projektingeniør
1999-2008 Ingeniørhøjskolen i Århus, Bygningsteknisk Afdeling. Fuldtidsansættelse som Lektor med undervisning indenfor installationsområdet, bæredygtighed og energi. Faglige og organisatoriske udviklingsopgaver internt og eksternt.
1999-2008 Lange Energi – og Miljørådgivning, selvstændigt firma med gennemførelse af kurser indenfor VVS, energi og miljø og produktudvikling samt mindre projekter
1997-1999 NIRAS as, Rådgivende ingeniører, Projektleder og Fagansvarlig ved projektering af VVS, konkurrencemedarbejder og miljørigtig projektering
1990-1997 Abrahamsen & Nielsen as, Rådgivende ingeniører, Projektleder og projektingeniør ved projektering af VVS, fagtilsyn, projektledelse samt opgaver med byøkologi
1988-1990 Carl Bro as, Rådgivende Ingeniører, Projektleder og projektingeniør ved projektering af VVS, fagtilsyn, projektledelse samt opgaver med byøkologi. Interne og eksterne udviklingsopgaver
1987-1988 Raundahl & Jørgensen (TRI-Consult), Rådgivende Ingeniører,Projektingeniør med projektering af VVS inkl. fagtilsyn
Translate »