EKOLAB

CV Mike Vinge Madsen

Uddannelse:

 • Diplomingeniør (IHA 2005)

Nøgleområder:

Lavenergibygninger, indeklima, energibesparelser, miljø, projektledelse, rådgivning, planlægning, projektering, tilsyn, udførelse af beregninger, tegninger og simuleringer.

Udvalgte erfaringer:
Siden 2005:
Projektleder eller projektingeniør i en lang række projekter herunder enkelte udviklingsprojekter:

 • Udvikling/projektering af plusenergihus- og passivhuskoncepter  for bolig og skoler.
 • Udvikling/projektering af præfabrikerede passivhuse
 • Varmepumper, herunder rapport om støj og støjbekæmpelse ved små varmepumper
 • Solceller
 • Udviklingsprojekt vedr. projekt til opnåelse af energibesparelser og bedre klimatisering for bevaringsværdigt inventar i sjældent beboede slotte.
 • Bygherrerådgivning vedr. energi, indeklima og tekniske installationer.
 • Udarbejdelse af løsningsforslag for skoler/uddannelse ved AT-påbud.
 • Projektering af drifts- og administrationsbygninger på genbrugspladser med fokus energi, genbrugsbyggematerialer og vedvarende energi.
 • 3D projektering og projektgennemførelse for store ventilations- og filteranlæg til industri.
 • Procesudsugning i bageri, køkken, træindustri og metalindustri, herunder udarbejdelse af løsningsforlag ved AT-påbud.
 • Udvikling af energioptimeret ventilationssystem til malehaller for vindmølletårne.

Mærkning:

 • Energimærkning af større byggerier, herunder sygehuse, rådhuse mv..

Vidensformidling

 • Foredrag om lavenergihuse

Øvrigt:

 • Selvbyggererfaring fra lavenergihus klasse 2020 omfatter udarbejdelse/udførelse/medvirken: kommuneplantillæg, lokalplan, bygningstegninger, projektering, beregninger og håndværksmæssig udførelse samt projektreing og udførelse af LAR-anlæg.

Ansættelser:

 2014- Ekolab Aps – ingeniør
2013-2014 Selvbygger – Lavenergihus i energiklasse 2020
2007-2013 Grontmij A/S – projektleder – projektledelse, projektering, tilsyn og udvikling.
2003-2007 Dantherm Filtration A/S – projektleder– industriventilation, filteranlæg, ATEX, komfortventilation.(Praktikant og løsansat i perioden 2003-2005 )

 

Translate »