EKOLAB

Vedvarende energianlæg

Vi har altid troet på vedvarende energi som vejen frem

Ekolabs grundlæggere har siden begyndelsen af 90’erne, bl.a. ved ansættelser på henholdsvis DTU, Teknologisk Institut og Folkecentret for Vedvarende Energi, været aktive med udvikling af vedvarende energianlæg, herunder især solvarme, både alene og i kombination med f.eks. varmepumper, varmelagring m.v.

Endvidere har Ekolab en central placering i solvarmebranchen bl.a. som bestyrelsesmedlemmer og som medforfatter af Energistyrelsens solvarmestrategi og kommende solvarmehandlingsplan. Internationalt deltager Ekolab i adskillige IEA- og EU- samarbejder vedrørende udvikling og udbredelse af vedvarende energianlæg. Firmaet har etableret og vedligeholder solvarmeportalen www.altomsolvarme.dk

I Danmark har firmaet stået bag projektering og design af en række vedvarende energianlæg.

Eksempler:

Varmepumpe- solvarmeanlæg til Kaløvig Center                 

Ekolab har i 2008 stået for etablering af et kombineret varmepumpe- solvarmeanlæg til opvarmning af Kaløvig Center, som er en ældre kursusejendom smukt beliggende ud til Kalø Vig.

 

 

Helhedsvurdering på Den Skandinaviske Designhøjskole (analyse)

Ekolab har for Den Skandinaviske Designhøjskole i 2011 udarbejdet et helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgende igangsat forundersøgelser af de enkelte tiltag til energibesparelser på klimaskærm og kombinationsløsninger på biobrændsel og varmepumper.

Ekolab har i 2011 tilbudt høj – og efterskoler et gratis besøg og screening af energiforbrug og mulige indsatsområder. På baggrund af dette tilbud har vi besøgt flere efterskoler og højskoler og her har Den Skandinaviske Designhøjskole ønsket at arbejde videre med ét af løsningsforslagene. Tilsvarende har Testrup Højskole fået udarbejdet løsningsforslag, og der er flere andre højskoler, som har vist interesse.

Tagrenovering og solcelleprojekt på Christianshavn

Ekolab deltager i regi af Energi+-konsortiet i tagrenovering af en smuk ældre etageejendom på Christianshavn. Et centralt punkt i renoveringen er tagintegration af et forventet 130-180 msolcelleanlæg.

Vi står for design af solcelleanlæget, herunder skyggesimuleringer, ydelsesberegninger, anlægsopbygning, komponentvalg mv. Anlægget forventes etableret i foråret 2012.

 

110 m² solvarmeanlæg på Randers Sygehus

Udarbejdelse af licitationsmateriale for Århus Amt for solvarmeanlæg til Randers Centralsygehus. Anlægget, som er på 110 m², er opført og har fungeret fuldt tilfredsstillende siden foråret 2003.

 

Translate »