EKOLAB

Integreret energidesign og bæredygtighed

Vi finder den gode løsning på vejen mod bæredygtighed

Ekolab har igennem vores projekter og undervisning opbygget stor erfaring med de arbejdsprocesser, som giver det bedste integrerede energidesign. I sammenhæng med optimeringen af energi er det nødvendigt med en opmærksomhed på indeklima og miljø samt byggeteknisk kvalitetssikring.

Energi

Vi har fokus på energikvalitet og ressourcer, herunder anvendelsen af vedvarende energi for at fremtidssikre og optimere bygningers drift og samfundsøkonomi. Endvidere følger vi udviklingen inden for energi i netværksorganisationer, støttemuligheder til udviklingsprojekter og konkurrencer.

Indeklima

Ekolab anvender erfaringer og forskningsresultater fra ind- og udland – bl.a. igennem tæt kontakt til uddannelsesinstitutioner og deltagelse i udviklingsprojekter. Indeklimaet har mange facetter og det er et område med behov for specialister for at opnå de ønskede virkninger og en undgåelse af forgæves investeringer. Vi anvender efter behov alle typer af beregningsprogrammer til simuleringer af indeklimaforhold i bygninger – og de afledte energikonsekvenser.

Miljø

Vi arbejder altid aktivt for, at miljøhensyn skal indgå i forbindelse med planlægningen, projektering og udførelse af bygge- og anlægstekniske arbejder. En prioritering er altid nødvendig og vi har som udgangspunkt generelt fokus på indeklima, arbejdsmiljø og energiforbrug.

Eksempler:

Fornyelsesfonden 3600 energirenovering (udvikling)

Ekolab er projektholder for et projekt med 12 firmaer som er blandt de bedste indenfor udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Projektet skal på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme udvikle procesværktøjer til brugere og udførende, med det formål at stimulere omfanget af energirenovering. se mere

 

 

Energiforsyning i Egedal Kommune (analyse)

Ekolab har været konsulent på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kollektiv varmeforsyning med en privatøkonomisk analyse af fjernvarme kontra varmepumper for parcel-, række- og etageboliger. Projektet blev udført i to faser for henholdsvis lavenergiklasse 1 og klasse 2020 i takt med udviklingen af energibestemmelserne i Bygningsreglementet.

Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation (udvikling)

Ekolab deltager sammen med innovationsvirksomheden Inventilate i udviklingsprojekter vedr. udvikling af et nyt koncept for ekstremt energibesparende og fleksibel mikro-ventilation. Konceptet vil frigive plads i energirammen og forbedre bæredygtigheden i både nybyggeri og renoveringer. Det indledende projekt omhandlede udviklingen af selve ventilationsenheden (EUDP) og efterfølgende er der igangsat et projekt vedr. styringssystemer til hybridventilation (Fornyelsesfonden). Der er i dec. 2011 blevet bevilget endnu et projekt vedr. videreudvikling af koncept til øget frikøling (EUDP).

 

Translate »