EKOLAB

Kontakt

Ekolab
Vestergade 48 H, 2.tv.
DK-8000 Aarhus C
Tlf.: 8613 2016
CVR nr.: 31 76 65 91
P-1014765146
ekolab@ekolab.dk

 

Medarbejdere i Ekolab

 

Jørgen Lange Indehaver, Direktør, Ingeniør

Indeklima- og energiingeniør siden 1987 indenfor projektering, udvikling og undervisning. Arbejdet med integreret energidesign, vedvarende energi og bæredygtighed i byggeriet. Erfaring indenfor organisationsprocesser, formidling og læring samt innovationsprojekter. Ansættelse i 12 år hos større rådgivningsfirmaer, lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus siden 1999 og selvstændig virksomhed fra 2000.  Fra 2015 eneejer/direktør i Ekolab og deltids-lektor på AU.

Mobil: 26 22 57 30 Se CV for Jørgen
Email: jl@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Mark Slater  Ingeniør

Uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Århus i 2012 med speciale i energi og indeklima. Dette er suppleret med Forretningsingeniøruddannelsen ved ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet ligeledes i 2012. Har arbejdet i Ekolab siden praktikperioden i firmaet i 2010 samt skrevet afgangsprojekt i samarbejde med Ekolab.

Mobil: 31 46 33 57  Se CV for Mark
Email: ms@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Mike Vinge Madsen  Ingeniør

Har i flere år arbejdet med design, beregning og dokumentation af superlavenergibygninger og passivhuse, indeklima, projektering af komfortventilation og vvs-installationer. Omfattende erfaring med energieffektivisering fra screening og måling til udførelse og idriftsætning. Har endvidere tidligere arbejdet med store industrielle filteranlæg og industriventilation hos Nedermann. Mike er beskikket censor på ingeniøruddannelserne.

Mobil: 31 46 62 18 Se CV for Mike
Email: mvm@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Rune Haferbier  Ingeniør

Uddannet byggeri- og anlægsingeniør på Aalborg Universitet i 2015 med speciale i energi og indeklima. Har arbejdet hos Ekolab siden afsluttet praktikperiode i 2014. Arbejder med digitale simulerings- beregnings- og modelleringsprogrammer samt reducering af ejendommes energiforbrug i forbindelse med energiscreeningsarbejde.

 

Mobil: 31 46 91 72 Se CV for Rune
Email: rh@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jesper Engbo Lassen  Ingeniør

Har arbejdet med design og beregning på lavenergibyggeri og passivhusbyggeri indenfor såvel bolig som erhvervsbygninger. Bred projekteringserfaring fra flere års virke som rådgivende ingeniør, hvor arbejdsopgaverne primært har været inden for VVS- og Ventilationssystemer samt energiberegning og indeklimasimuleringer. Har derudover tidligere arbejdet som energimærkningskonsulent. Jesper har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2005 og er fra 2015 tiltrådt hos Ekolab.

Mobil: 31 46 49 48 Se CV for Jesper
Email: jel@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Astrid Fremstad Bergen  Ingeniør 

Uddannet installationsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2012, med særlig fokus på optimering af energiforbrug og indeklima i forbindelse med energirenovering af eksisterende bygninger. Har siden 2012 arbejdet med energirenovering af bl.a. kommunale bygninger med fokus på VVS, ventilation, belysning, klimaskærm, bygningsautomatik (CTS) og driftsoptimering. Har desuden erfaring med energiledelse.

Mobil: 30 12 87 18 Se CV for Astrid
Email: afb@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Tommi Haferbier Nielsen Ingeniør 

Uddannet installationsingeniør fra ingeniørhøjskolen i Århus i 2008 og har siden opbygget stor erfaring med projektering og design af tekniske installationer med et særligt fokus på lavenergibyggeri. Har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2008 og har tidligere været ansat hos Esbensen Rådgivende Ingeniører og Steensen Varming Copenhagen.

Var i en længere periode bosat i Oslo i forbindelse med projekter i Norge samt etablering af fast kontor i Oslo og har efterfølgende været team leader for et hold erfarne ingeniører i København. Har stor erfaring med tidlig involvering i designfasen og general deltagelse i projektudvikling.

Tommi er tiltrådt i Ekolab maj 2017

Mobil: 30 12 71 02  Se CV for Tommi
Email: th@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jonas Levisen  AP Graduate in Energy Technology

Udlært elektriker i 2012 med speciale i installationsteknik.
Har efterfølgende gennemført energiteknologuddannelsen og skrev i samarbejde med Ekolab afgangsprojekt i 2017.
Jonas var i forbindelse med afgangsprojektet studentermedhjælper indtil projektansættelse i august 2017. I marts 2018 blev Jonas fastansat hos Ekolab.

 

Mobil: 61 61 74 17 Se CV for Jonas
Email: jol@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

 

Martin Kürstein Jepsen  Ingeniør og arkitekt

Oprindeligt uddannet arkitekt MAA fra Arkitektskolen Aarhus. Har i 2018 afsluttet uddannelsen som diplomingeniør i bygningsdesign på Aarhus Universitet, med speciale i energi og indeklima.

Arbejder med optimering af bygningers ydeevne, i forhold til både energiforbrug og indeklima, gennem screening og digital simulering. Arbejder desuden med integreret design, hvor arkitekt- og ingeniørkompetencer kombineres for at finde vigtige sammenhænge og de bedste løsninger til kunder og brugere.

Mobil: 30 12 45 90 Se CV for Martin
Email: mkj@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Sara Bække  Ingeniør

Uddannet diplomingeniør i bygningsdesign fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2019 med speciale i energi og indeklima. Har arbejdet hos Ekolab siden afsluttet praktikperiode i 2017. Arbejder med optimering af indeklima og energiforbrug i eksisterende bygninger, herunder blandt andet ventilation og VVS. Har derudover gennem afgangsprojekt et stort kendskab til simulering og beregning af dagslysforhold.

Mobil: 30 12 45 13 Se CV for Sara
Email: sab@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Line Søndergaard Kristensen  Ingeniør

Uddannet diplomingeniør i bygningsdesign på Aarhus Universitet i 2019, med speciale i energi og indeklima. Har siden afsluttet praktikperiode hos Ekolab i 2017, arbejdet med fokus på bæredygtighed igennem DGNB-projektet og det europæiske tiltag Level(s). Starter kurset Certificeret rådgiver i bæredygtighed den 5. februar 2019.

Mobil: 22 55 17 68 Se CV for Line
Email: lsk@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jamileh Daugaard  Ingeniør

Uddannet diplomingeniør med speciale i energi og indeklima, februar 2019 på ingeniørhøjskolen i Aarhus. Har tidligere været i praktik hos Ekolab i foråret 2017. Arbejder i øjeblikket med energiforbrug og -optimering og brænder generelt for bæredygtigt byggeri i forbindelse med nybyg og renovering.

Mobil: 26 70 23 95
Email: jda@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

M. August Sørensen Ingeniør

Uddannet diplomingeniør med speciale i energi og indeklima, februar 2021 på ingeniørhøjskolen i Aarhus. Startede i Ekolab som praktikant i august 2019, hvor han forsatte som studentermedhjælper frem til ansættelse efter han færdiggjorde hans uddannelse.

Mobil:
Email: mas@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Carl-Johan Kjærgaard  Civilingeniør, HD (O)

Rådgivende ingeniør med speciale inden for energi og indeklima, økonomiske analyser og byggeriets retsforhold, mv. Opgaverne er løst for en række kommuner, energiselskaber, industrivirksomheder, Dansk Energi (Elforsk), Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

Mobil: 23 24 27 01  Se CV for Carl- Johan
Email: cjk@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Ann Rasmussen  Kommunikationsmedarbejder

Cand. mag i engelsk og grønlandsk fra Aarhus Universitet. Mere end 25 års erfaring som gymnasielærer. Herudover erfaring med skriftlig formidling, oversættelse og korrekturlæsning i forskellige sammenhænge.

Mobil: 51 86 52 16
Email: adr@ekolab.dk

Stine Sonne Nautrup Studentermedhjælper

Ingeniørpraktikant hos Ekolab i perioden august 2020 til december 2020, herefter forsat som studentermedhjælper. Studerer bygningsdesign med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Mobil:
Email: ssn@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Kira Woge Sørensen Studentermedhjælper

Ingeniørpraktikant hos Ekolab Aps i perioden August 2020 til December 2020, herefter forsat som studentermedhjælper. Studerer på uddannelsen Bygningsdesign med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Aarhus

Mobil: 21 67 19 31
Email: kws@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Anne Hessellund Andersen Praktikant

Ingeniørpraktikant hos Ekolab i perioden februar 2021 til juni 2021. Studerer bygningsdesign med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Mobil: 24 81 55 02
Email: aha@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Jan Vang  Regnskabskonsulent

Økonomi og regnskab

 

 

Mobil: 28 15 39 85
Email: ekolab@ekolab.dk

 

 

 

 

Translate »