EKOLAB

Kontakt

Ekolab
Vestergade 48 H, 2.tv.
DK-8000 Aarhus C
Tlf.: 8613 2016
CVR nr.: 31 76 65 91
P-1014765146
ekolab@ekolab.dk

Medarbejdere i Ekolab

Jørgen Lange Indehaver, Direktør, Ingeniør

Indeklima- og energiingeniør siden 1987 indenfor projektering, udvikling og undervisning. Arbejdet med integreret energidesign, vedvarende energi og bæredygtighed i byggeriet. Erfaring indenfor organisationsprocesser, formidling og læring samt innovationsprojekter. Ansættelse i 12 år hos større rådgivningsfirmaer, lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus siden 1999 og selvstændig virksomhed fra 2000.  Fra 2015 eneejer/direktør i Ekolab og deltids-lektor på AU.

Mobil: 26 22 57 30 Se CV for Jørgen
Email: jl@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Mark Slater  Ingeniør

Uddannet fra Ingeniørhøjskolen i Århus i 2012 med speciale i energi og indeklima. Dette er suppleret med Forretningsingeniøruddannelsen ved ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet ligeledes i 2012. Har arbejdet i Ekolab siden praktikperioden i firmaet i 2010 samt skrevet afgangsprojekt i samarbejde med Ekolab.

Mobil: 31 46 33 57  Se CV for Mark
Email: ms@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Mike Vinge Madsen  Ingeniør

Har i flere år arbejdet med design, beregning og dokumentation af superlavenergibygninger og passivhuse, indeklima, projektering af komfortventilation og vvs-installationer. Omfattende erfaring med energieffektivisering fra screening og måling til udførelse og idriftsætning. Har endvidere tidligere arbejdet med store industrielle filteranlæg og industriventilation hos Nedermann. Mike er beskikket censor på ingeniøruddannelserne.

Mobil: 31 46 62 18 Se CV for Mike
Email: mvm@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Rune Haferbier  Ingeniør

Uddannet byggeri- og anlægsingeniør på Aalborg Universitet i 2015 med speciale i energi og indeklima. Har arbejdet hos Ekolab siden afsluttet praktikperiode i 2014. Arbejder med digitale simulerings- beregnings- og modelleringsprogrammer samt reducering af ejendommes energiforbrug i forbindelse med energiscreeningsarbejde.

 

Mobil: 31 46 91 72 Se CV for Rune
Email: rh@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jesper Engbo Lassen  Ingeniør

Har arbejdet med design og beregning på lavenergibyggeri og passivhusbyggeri indenfor såvel bolig som erhvervsbygninger. Bred projekteringserfaring fra flere års virke som rådgivende ingeniør, hvor arbejdsopgaverne primært har været inden for VVS- og Ventilationssystemer samt energiberegning og indeklimasimuleringer. Har derudover tidligere arbejdet som energimærkningskonsulent. Jesper har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2005 og er fra 2015 tiltrådt hos Ekolab.

Mobil: 31 46 49 48 Se CV for Jesper
Email: jel@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Astrid Fremstad Bergen  Ingeniør 

Uddannet installationsingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus i 2012, med særlig fokus på optimering af energiforbrug og indeklima i forbindelse med energirenovering af eksisterende bygninger. Har siden 2012 arbejdet med energirenovering af bl.a. kommunale bygninger med fokus på VVS, ventilation, belysning, klimaskærm, bygningsautomatik (CTS) og driftsoptimering. Har desuden erfaring med energiledelse.

Mobil: 30 12 87 17 Se CV for Astrid
Email: afb@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Tommi Haferbier Nielsen Ingeniør 

Uddannet installationsingeniør fra ingeniørhøjskolen i Århus i 2008 og har siden opbygget stor erfaring med projektering og design af tekniske installationer med et særligt fokus på lavenergibyggeri. Har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2008 og har tidligere været ansat hos Esbensen Rådgivende Ingeniører og Steensen Varming Copenhagen.

Var i en længere periode bosat i Oslo i forbindelse med projekter i Norge samt etablering af fast kontor i Oslo og har efterfølgende været team leader for et hold erfarne ingeniører i København. Har stor erfaring med tidlig involvering i designfasen og general deltagelse i projektudvikling.

Tommi er tiltrådt i Ekolab maj 2017

Mobil: 30 12 71 02  Se CV for Tommi
Email: th@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jonas Levisen  AP Graduate in Energy Technology

Projektansat. Udlært elektriker i 2012 med speciale i installationsteknik.
Har efterfølgende gennemført energiteknologuddannelsen og skrev i samarbejde med Ekolab afgangsprojekt i 2017.
Jonas var i forbindelse med afgangsprojektet studentermedhjælper indtil projektansættelse i august 2017.

 

Mobil: 61 61 74 17 Se CV for Jonas
Email: jol@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Wim Damgaard Rothuizen  Ingeniør

Uddannet diplomingeniør i bygningsdesign på Aarhus Universitet i 2017 med speciale i energi og indeklima. Arbejdede tidligere hos mellemstort rådgivende ingeniørfirma med fokus på energibesparelser og projektering af boligejendomme. Har et bredt kendskab til simulerings-, modellerings-, og redigeringsprogrammer. .

Mobil: 30 12 76 06
Email: wdr@ekolab.dk

Martin Kürstein Jepsen  Ingeniør og arkitekt

Projektansat. Oprindeligt uddannet arkitekt MAA fra Arkitektskolen Aarhus. Har i 2018 afsluttet uddannelsen som diplomingeniør i bygningsdesign på Aarhus Universitet, med speciale i energi og indeklima.

Arbejder med optimering af bygningers ydeevne, i forhold til både energiforbrug og indeklima, gennem screening og digital simulering. Arbejder desuden med integreret design, hvor arkitekt- og ingeniørkompetencer kombineres for at finde vigtige sammenhænge og de bedste løsninger til kunder og brugere.

Mobil: 60 80 94 33 Se CV for Martin
Email: mkj@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Ann Rasmussen  Kommunikationsmedarbejder

Cand. mag i engelsk og grønlandsk fra Aarhus Universitet. Mere end 25 års erfaring som gymnasielærer. Herudover erfaring med skriftlig formidling, oversættelse og korrekturlæsning i forskellige sammenhænge.

 

 

Mobil: 51 86 52 16
Email: adr@ekolab.dk

Cathrine Schermer Riis  Praktikant

Ingeniørpraktikant hos Ekolab fra august 2018 til december 2018. Læser til bygningsdesigningeniør med speciale i Energi og Indeklima på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

 

Mobil: 28 49 39 28
Email: csr@ekolab.dk

Markus Hahn-Hundsdahl  Praktikant

Praktikant hos Ekolab i perioden d. 6. august – 21. december 2018. Læser til diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen Aarhus.

 

Mobil: 27 63 52 32
Email: mhh@ekolab.dk

Asger Bonde Nielsen  Studentermedhjælper

Praktikant hos Ekolab i perioden d. 29. januar – 15. juni 2018. Læser til diplomingeniør i bygningsteknik med speciale i energi og indeklima på Aarhus Ingeniørhøjskole.

 

Mobil: 21 22 80 29
Email: abn@ekolab.dk

Sara Ballegaard Laursen  Studentermedhjælper

Læser til bygningsdesigningeniør med speciale i Energi og Indeklima på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Praktikperiode hos Ekolab fra februar 2018 til juli 2018.

 

 

Mobil: 29 92 57 64
Email: sbl@ekolab.dk

Laurynas Laivys  Studentermedhjælper

Læser til Energiteknolog på UCN i Aalborg. Praktikperiode hos Ekolab fra januar 2018 til marts 2018

 

Mobil:  21 96 84 88
Email: lla@ekolab.dk

Maria Harrestrup (ORLOV)  Civilingeniør, ph.D.

PhD i Energirenovering af Ældre Bevaringsværdige Etagebygninger, kandidat i Bæredygtig Energi med speciale i energibesparelser i bygninger samt  diplomuddannelse som bygningsingeniør fra DTU Byg.  Har arbejdet på DTU Byg med teoretiske analyser af energirenovering, energisystemer og lav-temperatur fjernvarmeforsyning og indgået i undervisningsforløb både på bachelor og kandidatuddannelsen på DTU Byg.

Mobil: 41 41 74 00 Se CV for Maria 
Email: mh@ekolab.dk Læs mere på Linkedin

  Carl-Johan Kjærgaard  Civilingeniør, HD (O), Konsulent for Ekolab

Rådgivende ingeniør med speciale inden for energi og indeklima, økonomiske analyser og byggeriets retsforhold, mv. Opgaverne er løst for en række kommuner, energiselskaber, industrivirksomheder, Dansk Energi (Elforsk), Energistyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut.

 

Mobil: 23 24 27 01  Se CV for Carl- Johan
Email: cjk@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Carsten Pedersen  Cand.merc., Konsulent for Ekolab

Nøgleområder: Bygningsautomatik herunder kommunikationsteknologier, energioptimering og indeklima og sammenkobling til Smart Grid. Forretnings- og produktudvikling inden for hardware og software specielt med fokus på bygningsautomatik herunder energianalyse- og overvågningssoftware i danske og udenlandske selskaber. Undervisning, vejledning og censor på AU.dk – ingeniørstudiet GMM & cand.polyt. med speciale i kvalitetsledelse og produktinnovation. Uddannelse: Cand.merc. (AU & CBS 1991)

Mobil: 29 28 70 47 Se CV for Carsten
Email: cp@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Verner Villadsen  El-konsulent

Nøgleområder: SKS (sikkerhedskvalitetssystem), tilbudsberegning, tilsyn og projektering af installationsarbejder. Er oprindeligt uddannet elektriker og har arbejdet 35 år som overmontør.

 

Mobil: 41 98 06 40 Se CV for Verner
Email: vvi49@yahoo.dk

Troels Kildemoes  Civilingeniør, Konsulent – passivhuse

Mange års erfaring med rådgivning- og udviklingsprojekter indenfor energi- og konstruktionsteknik og har tidligere arbejdet for Cowi og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Primære arbejdsområder er lavenergihuse, energisystemer, vindkraft og formidling/undervisning. Deltaget i internationale samarbejdsprojekter og internationale ekspertgrupper indenfor sol- og vindenergi. Ekstern lektor på Ålborg Universitet indenfor energineutralt byggeri.

Mobil: 40 33 66 43 Se CV for Troels
Email: tk@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

Jan Vang  Regnskabskonsulent

Økonomi og regnskab

 

 

Mobil: 28 15 39 85
Email: ekolab@ekolab.dk

Sara Bække  Studentermedhjælper

Læser til Bygningsdesigningeniør med speciale i Energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Århus. Praktikperiode hos Ekolab fra august 2017 til januar 2018.

 

 

Mobil:  27 58 97 34
Email:  sab@ekolab.dk  Læs mere på LinkedIn

Line Søndergaard Kristensen  Studentermedhjælper

Studerende på Ingeniørhøjskolen i Århus – Bygningsdesign med speciale i energi og indeklima. Praktikperiode hos Ekolab fra august 2017 til januar 2018.

 

 

Mobil: 22 55 17 68
Email: lsk@ekolab.dk

Jamileh Daugaard  Studentermedhjælper

I gang med bygningsingeniøruddannelsen med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Århus. Praktikant hos Ekolab fra 1. februar. Efter endt barsel starter Jamileh som studentermedhjælper.

 

Mobil: 26 70 23 95
Email: jda@ekolab.dk Læs mere på LinkedIn

 

Translate »