EKOLAB

Lavenergi

Vi er specialister indenfor lavenergibyggeri og pionerer indenfor passivhuse

Ekolab er pioner indenfor udvikling og projektering af lavenergibyggeri og lavenergirenovering. Vi har arbejdet med superlavenergihuse, herunder passivhuse, siden midten af 90’erne med særligt fokus på nye klimaskærmsløsninger, indeklima, varmesystemer og optimerede energisystemer. Endvidere har Ekolab deltaget som rådgiver i en lang række af de første passivhusbyggerier i Danmark, er certificeret passivhusdesigner og har stået i spidsen for passivhuscertificering af en lang række byggerier.

Ekolab har erfaringer med energirenoveringsprojekter og deltager i flere udviklingsprojekter om energirenoveringer af etageboligbyggeri. Det er i den eksisterende bygningsmasse, det helt store energisparepotentiale findes.

På baggrund af et stort fagligt netværk i både ind- og udland samt mange års deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter er Ekolab altid på forkant med den allernyeste teknologi og viden om lavenergibyggeri og -renovering. Dette er også en af grundene til, at firmaet driver en omfattende formidlings- og kursusaktivitet indenfor lavenergibyggeri og specielt passivhusbyggeri.

Ekolab arbejder desuden som konsulent og sparringspartner for en lang række virksomheder, der eksempelvis omfatter arkitektfirmaer, ingeniørfirmaer, producentvirksomheder, typehusfirmaer mv.

Eksempler:

Enfamilie passivhuse

Ekolab har stået for energidesign og passivhuscertificering for et antal enfamiliehuse opført af bygge- og typehusfirmaer. De viste huse er (fra venstre)  0-energihus for Morsø Tømrer- og Snedkerforretning, toplans fuldmuret passivhus i Struer og Lind & Risør passivtypehus. se mere

eeC-living, industrielt passivhusbyggeri

Sunshine House-konkurrencen (afholdt i 2008) omhandler industrielt fremstillede rækkehuse, som skal certificeres som passivhuse (rumopvarmningsbehov mindre end ca. 10 kWh/m2 efter Be10).

I eec-living-projektet, som skal opføres i 2011/2012, står Ekolab for beregninger og dokumentation i forhold til certificeringsprocessen.

 

Silkeborg Slagteri

Ekolab har deltaget i udviklingen af Danmarks første passivhuscertificerede erhvervsbyggeri for firmaet ”Silkeborg Slagteren”.

Ekolabs primære opgave har været energidesign, herunder energiberegninger, kuldebroanalyse mv. Ekolab har endvidere stået for dokumentation og gennemførsel af passivhuscertificeringsprocessen.

Translate »