EKOLAB

Lavenergibyggeri

 


Fra plusenergihus til plusenergiområde.
Projektets formål er at undersøge og beskrive muligheder, strategier, udfordringer, synergier, teknik ogudviklingsbehov ved at etablere plusenergiområder. Dvs. områder, der ud fra en definition som skal fastlægges i projektet, producerer mere energi end der forbruges. Der ses både på energiproduktion og besparelser. Projektet udføres sammen med Aaen Rådgivende Ingeniører og Skanderborg og Varde kommune m.fl.
Elforsk , 2015 – 2017, Se faktaark


Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling
Formålet er at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfatter teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og casebaserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektet vil skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg i form af bedre indeklima opnået ved høj energieffektivitet. Projektet udføres i samarbjde med en gruppe af producenter.
Elforsk , 2015 – 2016


Rasmus Gravgaard
Energiberegninger på nyt passivhus i Holstebro
Rasmus Gravgaard , 2014


Bevægelseshus Kalundborg
Energiberegninger på nyt bevægelseshus “Spiralen” i Kalundborg. Energiklasse 2015. Bevægelseshuset skal rumme kampsport, dans og gymnastik samt en række mindre idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter. Ekolab indgår i et team som sammen med Casa arkiteketer er totålrådgivere på projektet.
Kalundborg Kommune , 2014 , Se mere , Se faktaark


Thyholm Murer -typehuse
Udvikling af typehuse
Thyholm Murer , 2013 – 2014 , Se hjemmeside


Benee huse – MiniCO2 huset
Bæredygtighedsanalyse for parcelhusproducent i RealDaniaByg konkurrence om fremtidens MiniCO2 byggeri. Analysen blev lavet i samarbejde med Loop Arkitekter og forslaget vandt 1.præmie.
Benee Huse , 2013 , Se mere , Se faktaark


Passivhus Thy
Beregninger og certificering af Thys første passivhus
Hassing Huset , 2013


Løsninger til optimal klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!”.
Idéen med projektet at samle op på hidtidige dårlige erfaringer fra superlavenergihuse (dvs. lavenergihuse med energibehov på niveau med passivhuse), samt at anvise løsninger på problemerne. Ekolab er projektleder og projektet udføres i en projektgruppe bestående af University College Nordjylland (Tine Steen Larsen), Bjerg Arkitektur, Nilan og Develco Products.
PSO Elforsk , 2012 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation
Sammen med innovationsvirksomheden Inventilate udførtes et projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation ved udvikling af styringssystemer til hybridventilation. Ventilationskonceptet vil have en varmegenvinding på højde med Bygningsreglementets krav , men el-forbruget ligger væsentlig under kendte systemer. Det reducerede elforbrug vil muliggøre en større frihed i energirammen og bygningers CO2 belastning.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2010 – 2013 , Se mere


Passivhus Mårslet
Rådgivning og beregninger på passivhus i Mårslet
Rikke Jensen , 2012


Kalk og Tegl – folder om passivhusbyggeri
Deltagelse i udarbejdelse af folder for Kalk og Teglværksforeningen om passivhusbyggeri
Kalk og teglværksforeningen , 2012


0-energihus HTX
Ekolab har deltaget i udvikling af 0-energihus / kursusbygning ved HTX i Thisted
HTX Thisted , 2012


AlmenBolig+
Ekolab står for energidesign i det vindende konkurrenceprojekt i AlmenBolig+ konkurrencen Rammeaftale 1 om 650 (ca 65.000 m²) boliger som opføres som rækkehuse og lejligheder i Københavnsområdet og Jylland efter lavenergiklasse 1.
Bygherrer: KAB, Domea og 3B , 2009 – 2012 , Se faktaark


Rækkehuse i Struer
Rådgivning og beregninger
Thyholm Murer , 2011


Udvikling af Aktivhus for MTS
Ekolab deltager i udvikling af aktivhus for Morsø Tømrer og Snedkerfirma
MTS , 2010 – 2011 , Se mere


Agri Fyn
Energioptimering af parcelhus til klasse 1. Vurdering af optimale tiltag og rækkefølge af indsatser
Privat , 2011


Skoletilbygning på Mors
Rådgivning og beregninger
Thyholm Murer , 2010 – 2011


Udvikling af passivhus for Steen Ginnerup
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Steen Ginnerup , 2011


Tisvilde (Lind & Risør)
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Lind & Risør , 2011


Pihl – fase 1
Rådgivning og beregninger på etagebyggeri i passivhusklasse
Pihl , 2010


Lavenergi sommerhus på fyn
Rådgivning og beregninger
Jens Lauritsen , 2010


Udvikling af klasse 1 hus
Rådgivning og beregninger på lavenergi parcelhus
Dan Borrelund , 2010


Kontorbyggeri i passivhusklasse
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering af det første danske passivhus kontorbyggeri
KK Totalbyg , 2010 , Se mere


Udvikling af passiv+hus
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Passivhus Design , 2009 – 2010


Udvikling af passivhus for HD Bolig
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
HD Bolig , 2009 – 2010


eeC-living, Industrielt rækkehusbyggeri – Sunshine House
Ekolab har deltaget i konsortiet, som er blandt 4 vinderprojekter i konkurrencen om industrielt opført passivhusbyggeri. Byggeriet er 3 rækkehuse, som opføres i 2010 i Kolding og Sønderborg.
Bygherre: Nordicom A/S , 2008 – 2010 , Se mere , Se faktaark , Se hjemmeside


Udvikling af 0-energihus i Fabjerg Lemvig
Rådgivning og beregninger på 0-energihus
Arkitekt Per Clausen , 2009 – 2010


Lind & Risør passiv typehus
Ekolab deltager i udvikling af 183 m² passivhus for typehusfirmaet Lind & Risør
Lind & Risør , 2009 , Se faktaark


PHPP vejledning
Ekolab har været projektleder for et EUDP projekt med formålet at udarbejde dansk vejledning til benyttelse af beregningsprogrammet for passivhuse PHPP. Endvidere er det formålet at sammenligne kriterier for danske lavenergiklasser og passivhuse. Projektet udføres i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.
Støttet af Energistyrelsen , 2008 – 2009 , Se rapport


Rockwool ”Lavenergi Guiden”
Ekolab er konsulent for Rockwool A/S i forbindelse med ”Lavenergi Guiden”
Rockwool , 2008 – 2009


Passivhus i Struer
Rådgivning, beregninger og passivhus certificeringaf 275 m² fuldmuret passivhus i Struer.
Per Jacobsen , 2008 – 2009 , Se faktaark


Boliger Golfen Kolding
Ekolab er involveret i energiberegning af 40 ejerlejligheder som opføres til passivhusniveau
Bygherre: Evan Nicolaisen , 2008 – 2009


Udvikling af passivhus for Thyholm Huse
Ekolab står for rådgivning, beregninger, passivhus certificering og design af energisystem i det såkaldte ”Thyholm Hus”, som er et fuldmuret passivhus på 149 m². Huset er første gang opført i 2008 i forbindelse med Komforthus-projektet – se www.Komforthusene.dk
Thyholm Huse , 2007 – 2008 , Se faktaark , Se hjemmeside


Promotion of European Passive Houses
EU projekt med i alt 9 deltagerlande til fremme af ”passiv haus” konceptet i Danmark. Ekolab deltager som den danske repræsentant.
EU finansieret , 2005 – 2007


Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S
Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S (støttet af den Grønne Jobpulje)
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002 , Se hjemmeside


Passivhus internetportalen www.AltOmPassivhuse.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske deltagelse i projektet ”Promotion of European Passive Houses (se reference nedenfor)
2006 –

Translate »