EKOLAB

Rådgivning og projekteringsopgaver

 

 

Ryesgade 25 – DGNB-certificeret helhedsrenovering
 Helhedsrenoveringen af Ryesgade 25 er Danmarks første DGNB-certificerede renovering, hvilket betyder at alle aspekter af bæredygtighed er dækket under projektets gennemførelse og ejendommens lange levetid. Projektets ambition er at skabe moderne og tidssvarende boliger med godt indeklima og lavt energiforbrug i en historisk kvalitetsejendom, hvor de originale detaljer og materialer skaber en attraktiv atmosfære. Ekolab har varetaget energidesign, ventilationsløsninger, el-projektering samt DGB-konsulent/auditør-arbejdet i samarbejde med Krydsrum Arkitekter. Se mere: Illustreret resumé Ryesgade 25

Aarhus Kommune – Rammeaftale – Energiscreening
Energiscreening og energimærkning på offentlige ejendomme i Aarhus Kommune som under Aa+ projektet skal gennemgå omfattende renovering, som et led i klimaplaner. Rammeaftalen er med Ekolab som talsmand for konsortiet Spangenberg & Madsen og Lokalenergi
Aarhus Kommune , 2014 – 2018 , Se mere


Mønsgade 16
Energirenovering af meget præsentabel etageejendom inkl. udvendig facadeisolering på gårdside, total vinduesudskiftning og optimeret tagisolering samt tagintegreret solcelleanlæg. I ejendommen er der også etableret prøvelejligheder med indvedig isolering mod gadesiden og decentral ventilation med varmegenvinding
Rönby , 2014


Bryggergården
Optimering af indeklima og energieffektivisering på plejehjem igennem analyse og projektering. Konvertering af varmeanlæg til gulvvarme og ændringer på ventilationsanlæg.
Krydsrum Arkitekter , 2014


Døvstummeforeningen – Brohusgade17
Vurdering af indeklima og forskellige varianter til etablering af ventilation herunder kanalføring og prissætning
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere


Bevægelseshus Kalundborg
Energiberegninger på nyt bevægelseshus “Spiralen” i Kalundborg. Energiklasse 2015. Bevægelseshuset skal rumme kampsport, dans og gymnastik samt en række mindre idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter. Ekolab indgår i et team som sammen med Casa arkiteketer er totålrådgivere på projektet.
Kalundborg Kommune , 2014 , Se mere , Se faktaark


Værløse Rådhus
Konvertering af kontorer fra enkeltmand til storrum og etablering af mødecenter.Indledende analyser og efterfølgende projektering af VAV ventilation mv. Løsningen skal bruges som pilotprojekt til en generel udbygning af hele rådhuset.
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere


Odense Banegårdscenter
Foranalyse opdelt i to faser vedr. konvertering af eksisterende køleanlæg med R22 til mere bæredygtig køling, herunder optimering af det totale kølesystem inkl. distribution, overvejelser vedr ammoniak, fjernkøling og grundvandskøling.
ATP ejendomme , 2013 – 2014


Ryesgade 25 -totalrenovering med DGNB
Helhedsorienteret og omfattende energirenovering af ældre etageejendom der indgår som demoejendom i udviklingsprojektet ‘360° energirenovering’
Arup & Hvidt Leif Rönby , 2013 – 2014 , Se mere


Solceller – Egå Gymnasium
Projektering, udbud, tilsyn med 29.2 kWp solcelleanlæg
Egaa Gymnasium , 2013 – 2014 , Se mere


Islands Brygge – energirenovering
Renovering af Københavns Kommunes flotte bygning på Islands Brygge. De 16.000 m² blev analyseret for en bæredygtig ombygning ud fra en helhedsvurdering med hensyn til totaløkonomi, miljø og det sociale. Målet med projektet er, at skabe et referenceprojekt for ældre ejendomme, således at ikke kun nybyggeri opfylder kommunens miljø-, energi- og bæredygtighedsstandarder. Forventet byggesum 120 mio. Ekolab var specialrådgiver indenfor energi og bæredygtighed.
Kbh. Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Vejlby Centervej 52
Omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning til sammenligning med esco-projekter. Projektet indeholder indledende energianalyse med brugerdialog, indstilling til gennemførelse, udbud og gennemførelse samt opfølgning og effektivitetsanalyse
Aarhus Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Psykiatrisk Forskning
Foranalyse vedr. forbedring af arbejdsmiljø hos Psykiatrisk Forskning, herunder optimering af befugtningssystemer med vurdering af totaløkonomi ved decentrale systemer kontra centrale løsninger
Spangenberg & Madsen , 2013


ATP – Univar indeklima
Analyse af muligheder for forbedringa af indeklima i storrumskontorer og projektering af køleanlæg.
ATP ejendomme , 2012 – 2013


Fondens Hus
5.000 m2 renovering af det gamle bladhus som ombygges til administrationsbygning for en række fonde
Bikuben Fonden /Krydsrum Arkitekter , 2012 – 2013 , Se mere


Randers kommune
Konvertering af fælles varmeforsyning til biovarme på Den Skandinaviske Designhøjskole og institutionen Mimers Brønd.
Randers Kommune , 2012 – 2013 , Se mere , Se faktaark


Høgereden
Konvertering af stuehus fra 1877 til privat daginstitution, med de krav der stilles til en moderne institution (Ventilation, rumhøjde, brandalarm, rumklang, handicapvenlighed). Som en del af projektet er der lavet en energirenovering, og planlagt fremtidige mulighed for brug af VE i form af solceller og jordvarme.
Børnehaven Høgereden , 2011 – 2013


Ved Stranden 14 – energirenovering
Energirenovering af fredet palæbygning med hybridventilation, totalrenovering af køleanlæg og forbedret CTS samt nye toilet og køkkenfaciliteter.
ATP ejendomme , 2012 – 2013 , Se mere


Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1
Ekolab deltog sammen med bl.a. DTU, Cowi, Rønby, Rockwool, Exhausto, MTH mv. i et projekt vedr. udvikling af renoveringsløsninger til bevaringsværdige gamle etageejendomme, som ikke må isoleres udvendigt. Avancerede ventilationsløsninger (decentrale og centrale løsninger implementeres), nye isoleringstyper mv. indgår i projektet. Ryesgade 30, København blev renoveret med de udviklede løsninger. Vinder af Renover Prisen 2013
EUDP , 2010 – 2013 , Se mere


Ryesgade solceller
Projektering af solcelleanlæg på etageejendommen Ryesgade 30
Drost Fonden , 2012


Hellerup solceller
Projektering af bygningsintegreret solcelleanlæg på privat villa
Polyform Arkitekter , 2012


Testrup Højskole
Testrup Højskole har fået udarbejdet løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Der er efterfølgende besluttet at udføre en ny fremtidssikret energiforsyning baseret på biobrændsler og forberedelse for varmepumpeanlæg. Ekolab har bistået ved ansøgning til Kulturministeriet og er totalrådgiver på energiopgaven som indeholder ny teknik- og pedelbygning med nedgravet lager indpasset i skolens helhedsplaner
Testrup Højskole , 2011 – 2012 , Se mere


Den Skandinaviske Designhøjskole
Udarbejdelse af helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgendeudført energibesparelser på indvendig efterisolering på kampestens ladebygning til undervisningsformål og der er nu udført ny varmeforsyning baseret på biobrændsel. Der er udført assistance til ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet.
Den Skandinaviske Designhøjskole , 2011 – 2012 , Se mere , Se faktaark


RenoSyd – velfærdsbygning med varmepumpe
Ekolab har for RenoSyd i Skanderborg udført analyse af optimering på energiramme og energikoncept (opvarmningsformer) og efterfølgende traditionel projektering og udbud af nye mandskabs- og maskinbygninger
Mads Hedegaard , 2011 – 2012


Gudenåcentret Randers – indeklimaoptimering
Indeklimaoptimering eksisterende storrumskontor: I forbindelse med udviklingsprojekt vedr. mikroventilation (Inventilate) er der udført et forsøgsprojekt i sammenhæng med en indeklimaoptimering i ældre eksisterende storrumskontor. Der udføres indeklimasimuleringer af forskellige kombinationer af solafskærmning, hybridventilation og køleanlæg.
Danejendomme , 2012


Energioptimering i industrien
Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressoranlæg og optimering af varmeanlæg på en større produktionsvirksomhed Implast i Bjerringbro
2010


Varmepumpe- solvarmeanlæg til Kaløvig center
Ekolab er bygherrerådgiver for etablering af et varmepumpe- solvarmeanlæg til opvarmning af Kaløvig Center
Kaløvig kursuscenter , 2007 – 2008


Solvarmeanlæg på hospital
Udarbejdelse af licitationsmateriale for Århus Amt for solvarmeanlæg til Randers Centralsygehus. Anlægget, som er på 110 m² er opført og har fungeret fuldt tilfredsstillende siden foråret 2003.
Århus Amt , 2003

Translate »