EKOLAB

Analyser og koncepter

 


Aarhus Kommune – Rammeaftale – Energiscreening
Energiscreening og energimærkning på offentlige ejendomme i Aarhus Kommune som under Aa+ projektet skal gennemgå omfattende renovering, som et led i kimaplaner. Rammeaftalen er med Ekolab som talsmand for konsortiet Spangenberg & Madsen og Lokalenergi
Aarhus Kommune , 2014 – 2018 , Se mere


Syn og Skøn sol-sandlager
Der er udført syn og skøn ved en bolig, der er opvarmet med brændeovn og solvarmeanlæg.
2014


Brøndby Strand Parkerne
Brøndby Stand Parkerne er et helhedsplanforslag for 2880 boliger. Forslaget er udarbejdet af CEBRA, LOOP.bz, MASUPLANNING og EKOLAB. Helhedsplanforslaget arbejder med æstetik, energiklasse 2015 opgradering, øget tryghed og brugskvalitet i udearealer. Ekolab har udarbejdet forslag til energiklasse 2020, LAR og regnvandsudnyttelse samt VE i energiforsyningen.
Cebra Arkitekter , 2014


Rasmus Gravgaard
Energiberegninger på nyt passivhus i Holstebro
Rasmus Gravgaard , 2014


True North Efterskole
Helhedsorienteret analyse af skolens fremtidens optimale energiforsyning ud fra totaløkonomi og miljø. Analysen er foretaget med et nyudviklet screeningsprogram i samarbejde med afgangsstuderende fra Arhus Universitet/Ingeniørskolen
True North Efterskole , 2014


Bevægelseshus Kalundborg
Energiberegninger på nyt bevægelseshus “Spiralen” i Kalundborg. Energiklasse 2015. Bevægelseshuset skal rumme kampsport, dans og gymnastik samt en række mindre idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter. Ekolab indgår i et team som sammen med Casa arkiteketer er totålrådgivere på projektet.
Kalundborg Kommune , 2014 , Se mere , Se faktaark


Regionsgården
Udarbejdelse af helhedsplan for Regionsgården fremtidige udvikling for bedre arbejdsmiljø, energioptimering og bæredygtighed. På grundlag af analysearbejdet prioriteres indsatsområder og rækkefølge på opgradering af ankomstområde, mødecentre og de enkelte længer med kontorområde inkl. nye faciliteter til understøttelse af arbejde i storrumskontorer
SITE Arkitekter , 2014 , Se mere


Ryesgade 25 -totalrenovering med DGNB
Helhedsorienteret og omfattende energirenovering af ældre etageejendom der indgår som demoejendom i udviklingsprojektet ‘360° energirenovering’
Arup & Hvidt Leif Rönby , 2013 – 2014 , Se mere


Scandibyg-BSIM evaluering
Bsim analyse af indeklima i daginstitution
Scandibyg , 2013 – 2014


Thyholm Murer -typehuse
Udvikling af typehuse
Thyholm Murer , 2013 – 2014 , Se hjemmeside


Islands Brygge – energirenovering
Renovering af Københavns Kommunes flotte bygning på Islands Brygge. De 16.000 m² blev analyseret for en bæredygtig ombygning ud fra en helhedsvurdering med hensyn til totaløkonomi, miljø og det sociale. Målet med projektet er, at skabe et referenceprojekt for ældre ejendomme, således at ikke kun nybyggeri opfylder kommunens miljø-, energi- og bæredygtighedsstandarder. Forventet byggesum 120 mio. Ekolab var specialrådgiver indenfor energi og bæredygtighed.
Kbh. Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Nænsom, men markant energirenovering af muret byggeri
Ekolab deltager i EUDP-projekt ”Nyt koncept til energirenovering af murede facader”, som omfatter udvikling af løsninger til markant efterisolering af murede facader samtidig med at den klassiske murede facade bibeholdes. Potentialet for denne løsning er meget stort; alene perioden 1960-80 har ca. 450.000 parcelhuse med murede facader. Projektet kører i perioden 2012-2014. Første demoprojekt etableres efter planen medio 2013. Udover Ekolab er projektdeltagere Teknologisk Institut, Kalk og teglværksforeningen, Thyholm Murer, Møller Nielsens Tegnestue og Lundgaard Teglværk.
EUDP , 2012 – 2014 , Se mere


Vejlby Centervej 52
Omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning til sammenligning med esco-projekter. Projektet indeholder indledende energianalyse med brugerdialog, indstilling til gennemførelse, udbud og gennemførelse samt opfølgning og effektivitetsanalyse
Aarhus Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Procesværktøjer til 360° energirenovering
Ekolab er projektholder for et projekt med 12 projektparter som er blandt de bedste indenfor udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Projektet skal på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme udvikle procesværktøjer til brugere og udførende, med det formål at stimulere omfanget af energirenovering.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2011 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Benee huse – MiniCO2 huset
Bæredygtighedsanalyse for parcelhusproducent i RealDaniaByg konkurrence om fremtidens MiniCO2 byggeri. Analysen blev lavet i samarbejde med Loop Arkitekter og forslaget vandt 1.præmie.
Benee Huse , 2013 , Se mere, Se faktaark


KAB- Grundtvigshus
Indledende analyse til forbering af indeklima i storrumskontorer, herunder vurdering af mulige decentrale løsninger og deres økonomi.
KAB Krydsrum Arkitekter , 2013


Passivhus Thy
Beregninger og certificering af Thys første passivhus
Hassing Huset , 2013


Nordre Frihavnsgade – energicheck
Energiscreening af etageejendom i København
AB Nordre Frihavnsgade 22 , 2013


Ved Stranden 14 – energirenovering
Energirenovering af fredet palæbygning med hybridventilation, totalrenovering af køleanlæg og forbedret CTS samt nye toilet og køkkenfaciliteter.
ATP ejendomme , 2012 – 2013 , Se mere


Løsninger til optimal klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!”.
Idéen med projektet at samle op på hidtidige dårlige erfaringer fra superlavenergihuse (dvs. lavenergihuse med energibehov på niveau med passivhuse), samt at anvise løsninger på problemerne. Ekolab er projektleder og projektet udføres i en projektgruppe bestående af University College Nordjylland (Tine Steen Larsen), Bjerg Arkitektur, Nilan og Develco Products.
PSO Elforsk , 2012 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


Finderup Efterskole
Udarbejdelse af løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Igangværende dialog om udvælgelse af indsatsområder
Finderup Efterskole , 2012 – 2013


Vedersø Efterskole
Analyse af totaløkonomisk optimal ventilationsløsning til elevfløje med bl.a mikroventilation, samt analyse og optimering af solcelleanlæg.
Vedersø Efterskole , 2012 – 2013


Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse
Udviklingsprojekt hvor der bliver arbejdet med brugerdialog på en konkret ejendom for at få lokaliseret både erkendte og ikke-erkendte behov. Efter en potentiale analyse opstilles konfigurationer af forskellige tiltag. I projektet deltager også Rönby.dk, Signal Arkitekter, Krydsrum Arkitekter, Byg DTU og Arup & Hvidt.
Støttet af Socialministeriet , 2011 – 2013


Inventilate EUDP 2
I forlængelse af udviklingsprojektet indenfor mikroventilation (Flowtroll) deltager Ekolab i udviklingen af en frikølingsenhed til mikroventilation. I projektet indgår der analysearbejde vedr. bygningers kølebehov og systemer afprøves og evalueres i demoprojekter (skolebyggeri i Aarhus).
EUDP/Inventilate , 2011 – 2013 , Se mere


IEA SHC task 44
Ekolab deltager i IEA SHC task 44 vedrørende kombinationen af solvarme og varmepumper. Øvrige danske deltagere er TI, BYG*DTU, Cenergia, Nilan og “Varmt vand fra solen”
Støttet af Energistyrelsen , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


AC-Sun
Ekolab deltager i et udviklingsprojekt for AC-Sun med udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling.
AC-Sun, EUDP , 2010 – 2013 , Se mere


Passivhus Mårslet
Rådgivning og beregninger på passivhus i Mårslet
Rikke Jensen , 2012


Haslev Rådhus
Energiberegninger vedr. renovering af Haslev Rådhus
Arkitektfirmaet Stevns , 2012


Analyser af vinduers betydning
Analyser af vinduers betydning og værdi ud over energimæssige betragtninger inkl afskærmningstyper. En undersøgelse af eksisterende forskning på området og lokalisering af væsentlige indsatsområder til videre bearbejdning i fremtidige udviklingsprojekter.
Living Lab by Dovista , 2012


Testrup Højskole
Testrup Højskole har fået udarbejdet løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Der er efterfølgende besluttet at udføre en ny fremtidssikret energiforsyning baseret på biobrændsler og forberedelse for varmepumpeanlæg. Ekolab har bistået ved ansøgning til Kulturministeriet og er totalrådgiver på energiopgaven som indeholder ny teknik- og pedelbygning med nedgravet lager indpasset i skolens helhedsplaner
Testrup Højskole , 2011 – 2012 , Se mere


Indeklimaanalyse for Lemvig Musikskole
Avancerede analyser af indeklima i nye lokaler hos Lemvig Musikskole (ombygning af tidligere politistation i Lemvig Centrum), herunder BSIM analyse.
Lemvig Musikskole , 2011 – 2012


Den Skandinaviske Designhøjskole
Udarbejdelse af helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgendeudført energibesparelser på indvendig efterisolering på kampestens ladebygning til undervisningsformål og der er nu udført ny varmeforsyning baseret på biobrændsel. Der er udført assistance til ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet.
Den Skandinaviske Designhøjskole , 2011 – 2012 , Se mere , Se faktaark


Renoveringsløsninger for udlejningsboliger
Udvikling af renoveringsløsninger til udlejningsejendomme for Boligselskabet BoNord. Boligselskabet har ca. 2.000 boliger fra perioden omkring 1970. Boligerne har meget store energiforbrug samt dårligt indeklima. Ekolab har udarbejdet renoveringsscenarier, herunder designvalg, energiberegninger og økonomisk analyse.
BoNord , 2011 – 2012


Gudenåcentret Randers – indeklimaoptimering
Indeklimaoptimering eksisterende storrumskontor: I forbindelse med udviklingsprojekt vedr. mikroventilation (Inventilate) er der udført et forsøgsprojekt i sammenhæng med en indeklimaoptimering i ældre eksisterende storrumskontor. Der udføres indeklimasimuleringer af forskellige kombinationer af solafskærmning, hybridventilation og køleanlæg.
Danejendomme , 2012


AlmenBolig+
Ekolab står for energidesign i det vindende konkurrenceprojekt i AlmenBolig+ konkurrencen Rammeaftale 1 om 650 (ca 65.000 m²) boliger som opføres som rækkehuse og lejligheder i Københavnsområdet og Jylland efter lavenergiklasse 1.
Bygherrer: KAB, Domea og 3B , 2009 – 2012 , Se faktaark


Energisamarbejde
Helhedsvurderinger og løsningsforslag på efterskoler i region Midt.
Flere efterskoler , 2011


Agri Fyn
Energioptimering af parcelhus til klasse 1. Vurdering af optimale tiltag og rækkefølge af indsatser
Privat , 2011


Tisvilde (Lind & Risør)
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Lind & Risør , 2011


Egedal Kommune
Ekolab har været konsulent på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kollektiv varmeforsyning med en privatøkonomisk analyse af fjernvarme kontra varmepumper for parcel-, række- og etageboliger. Projektet blev udført i to faser for henholdsvis lavenergiklasse 1 og klasse 2020 i takt med udviklingen af energibestemmelserne i Bygningsreglementet.
Egedal Kommune , 2010 – 2011


Konceptudvikling af ventilation
Konsulentydelse indenfor indeklima og energi i forbindelse med produktudvikling og patentering af nyt ventilationskoncept med mikroanlæg
Inventilate , 2010 – 2011


Sillebroen
Vurdering af energioptimeringsmulighederindenfor installatioener i eksisterende storcenter
Thorkild Kristensen ejendomme AS , 2010


Pihl – fase 1
Rådgivning og beregninger på etagebyggeri i passivhusklasse
Pihl , 2010


Lavenergi sommerhus på fyn
Rådgivning og beregninger
Jens Lauritsen , 2010


Udvikling af klasse 1 hus
Rådgivning og beregninger på lavenergi parcelhus
Dan Borrelund , 2010


Energioptimering i industrien
Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressoranlæg og optimering af varmeanlæg på en større produktionsvirksomhed Implast i Bjerringbro
2010


Lavenergivinduer
Konsulentassistance vedr. udvikling af lavenergivinduer
Vrøgum A/S , 2010


IEA SHC task 38 Solar cooling and air-conditioning
Ekolab er dansk projektleder og udvikler bl.a. beregningsprogrammer for nyt dansk soldrevet kølesystem fra AC-Sun.
Støttet af Energistyrelsen , 2007 – 2010 , Se artikel fra HVAC , Se hjemmeside


PHPP vejledning
Ekolab har været projektleder for et EUDP projekt med formålet at udarbejde dansk vejledning til benyttelse af beregningsprogrammet for passivhuse PHPP. Endvidere er det formålet at sammenligne kriterier for danske lavenergiklasser og passivhuse. Projektet udføres i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.
Støttet af Energistyrelsen , 2008 – 2009 , Se rapport


Wellness center
Avancerede energiløsninger til bæredygtigt wellness center
Arkitektfimaet Årstiderne , 2008


Varmepumpeanlæg til fritidshus eventuelt i kombination med solvarme.
Ekolab har sammen med Energi Danmark NRGI og dansommer A/S af Elfor udført et f&u projekt med ovenstående titel. (2004-2005)
PSO , 2004 – 2005 , Se rapport


Solvarmekampagne ved Århus Amt
Sammen med Århus Amt er udført en undersøgelse af amtets bygninger med henblik på at etablere solvarme. Der er taget udgangspunkt i ca 60 institutioner hvoraf 12 er besøgt. Undersøgelsen er udført som en del af det europæiske Soltherm projekt.
Århus Amt, EU , 2003 – 2004


IEA SHC task 26 Combisystems
I IEA-SHC task 26 Combisystems arbejdes der med vurderingsmetoder for kombineredes solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand. Der opstilles avancerede simuleringsmodeller (i TRNSYS) og der udvikles prøvemetoder for afprøvning af anlæg. Arbejdet startede i 1998 og er afsluttet december 2002. Deltagerlande er Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland og Østrig. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og BYG*DTU.
Støttet af Energistyrelsen , 2001 – 2002 , Se paper , Se rapport , Se hjemmeside

Translate »