EKOLAB

Energirenovering

 


Fra plusenergihus til plusenergiområde.
Projektets formål er at undersøge og beskrive muligheder, strategier, udfordringer, synergier, teknik ogudviklingsbehov ved at etablere plusenergiområder. Dvs. områder, der ud fra en definition som skal fastlægges i projektet, producerer mere energi end der forbruges. Der ses både på energiproduktion og besparelser. Projektet udføres sammen med Aaen Rådgivende Ingeniører og Skanderborg og Varde kommune m.fl.
Elforsk , 2015 – 2017, Se faktaark


Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling
Formålet er at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfatter teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og casebaserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektet vil skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg i form af bedre indeklima opnået ved høj energieffektivitet. Projektet udføres i samarbjde med en gruppe af producenter.
Elforsk , 2015 – 2016


Aarhus Kommune – Rammeaftale – Energiscreening
Energiscreening og energimærkning på offentlige ejendomme i Aarhus Kommune som under Aa+ projektet skal gennemgå omfattende renovering, som et led i klimaplaner. Rammeaftalen er med Ekolab som talsmand for konsortiet Spangenberg & Madsen og Lokalenergi
Aarhus Kommune , 2014 – 2018 , Se mere


Komfortrigtig energirenovering
EUDP udviklingsprojekt vedr. optimering af ventilation og indvendig isolering af ydervægge. Decentral ventilationsanlæg optimeres mht. ydelse, montage betjening og lydforhold Der arbejdes på gennemarbejdede skimmelsikre løsninger med indvendig isolering med flere forskellige fabrikater i både åndbar, skumbaserede og gasbetonprodukter.
Energistyrelsen , 2014 – 2016 , Se mere


Brøndby Strand Parkerne
Brøndby Stand Parkerne er et helhedsplanforslag for 2880 boliger. Forslaget er udarbejdet af CEBRA, LOOP.bz, MASUPLANNING og EKOLAB. Helhedsplanforslaget arbejder med æstetik, energiklasse 2015 opgradering, øget tryghed og brugskvalitet i udearealer. Ekolab har udarbejdet forslag til energiklasse 2020, LAR og regnvandsudnyttelse samt VE i energiforsyningen.
Cebra Arkitekter , 2014


Mønsgade 16
Energirenovering af meget præsentabel etageejendom inkl. udvendig facadeisolering på gårdside, total vinduesudskiftning og optimeret tagisolering samt tagintegreret solcelleanlæg. I ejendommen er der også etableret prøvelejligheder med indvedig isolering mod gadesiden og decentral ventilation med varmegenvinding
Rönby , 2014


Døvstummeforeningen – Brohusgade17
Vurdering af indeklima og forskellige varianter til etablering af ventilation herunder kanalføring og prissætning
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere


True North Efterskole
Helhedsorienteret analyse af skolens fremtidens optimale energiforsyning ud fra totaløkonomi og miljø. Analysen er foretaget med et nyudviklet screeningsprogram i samarbejde med afgangsstuderende fra Arhus Universitet/Ingeniørskolen
True North Efterskole , 2014


Regionsgården
Udarbejdelse af helhedsplan for Regionsgården fremtidige udvikling for bedre arbejdsmiljø, energioptimering og bæredygtighed. På grundlag af analysearbejdet prioriteres indsatsområder og rækkefølge på opgradering af ankomstområde, mødecentre og de enkelte længer med kontorområde inkl. nye faciliteter til understøttelse af arbejde i storrumskontorer
SITE Arkitekter , 2014 , Se mere


Odense Banegårdscenter
Foranalyse opdelt i to faser vedr. konvertering af eksisterende køleanlæg med R22 til mere bæredygtig køling, herunder optimering af det totale kølesystem inkl. distribution, overvejelser vedr ammoniak, fjernkøling og grundvandskøling.
ATP ejendomme , 2013 – 2014


Ryesgade 25 -totalrenovering med DGNB
Helhedsorienteret og omfattende energirenovering af ældre etageejendom der indgår som demoejendom i udviklingsprojektet ‘360° energirenovering’
Arup & Hvidt Leif Rönby , 2013 – 2014 , Se mere


Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger
“Ekolab deltager i et projekt ledet af SBI som har til formål at fremme energirenovering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud.
Dette gøres ved at opsummere hidtidige erfaringer og skabe overblik over relevante aktører og problemer, og på denne baggrund udarbejde målrettede kampagnematerialer som efterfølgende testes og videreudvikles i konkrete projekter.”
PSO Elforsk , 2013 – 2014 , Se mere


Islands Brygge – energirenovering
Renovering af Københavns Kommunes flotte bygning på Islands Brygge. De 16.000 m² blev analyseret for en bæredygtig ombygning ud fra en helhedsvurdering med hensyn til totaløkonomi, miljø og det sociale. Målet med projektet er, at skabe et referenceprojekt for ældre ejendomme, således at ikke kun nybyggeri opfylder kommunens miljø-, energi- og bæredygtighedsstandarder. Forventet byggesum 120 mio. Ekolab var specialrådgiver indenfor energi og bæredygtighed.
Kbh. Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Nænsom, men markant energirenovering af muret byggeri
Ekolab deltager i EUDP-projekt ”Nyt koncept til energirenovering af murede facader”, som omfatter udvikling af løsninger til markant efterisolering af murede facader samtidig med at den klassiske murede facade bibeholdes. Potentialet for denne løsning er meget stort; alene perioden 1960-80 har ca. 450.000 parcelhuse med murede facader. Projektet kører i perioden 2012-2014. Første demoprojekt etableres efter planen medio 2013. Udover Ekolab er projektdeltagere Teknologisk Institut, Kalk og teglværksforeningen, Thyholm Murer, Møller Nielsens Tegnestue og Lundgaard Teglværk.
EUDP , 2012 – 2014 , Se mere


Vejlby Centervej 52
Omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning til sammenligning med esco-projekter. Projektet indeholder indledende energianalyse med brugerdialog, indstilling til gennemførelse, udbud og gennemførelse samt opfølgning og effektivitetsanalyse
Aarhus Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Procesværktøjer til 360° energirenovering
Ekolab er projektholder for et projekt med 12 projektparter som er blandt de bedste indenfor udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Projektet skal på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme udvikle procesværktøjer til brugere og udførende, med det formål at stimulere omfanget af energirenovering.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2011 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Nordre Frihavnsgade – energicheck
Energiscreening af etageejendom i København
AB Nordre Frihavnsgade 22 , 2013


Randers kommune
Konvertering af fælles varmeforsyning til biovarme på Den Skandinaviske Designhøjskole og institutionen Mimers Brønd.
Randers Kommune , 2012 – 2013 , Se mere , Se faktaark


Høgereden
Konvertering af stuehus fra 1877 til privat daginstitution, med de krav der stilles til en moderne institution (Ventilation, rumhøjde, brandalarm, rumklang, handicapvenlighed). Som en del af projektet er der lavet en energirenovering, og planlagt fremtidige mulighed for brug af VE i form af solceller og jordvarme.
Børnehaven Høgereden , 2011 – 2013


Ved Stranden 14 – energirenovering
Energirenovering af fredet palæbygning med hybridventilation, totalrenovering af køleanlæg og forbedret CTS samt nye toilet og køkkenfaciliteter.
ATP ejendomme , 2012 – 2013 , Se mere


Finderup Efterskole
Udarbejdelse af løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Igangværende dialog om udvælgelse af indsatsområder
Finderup Efterskole , 2012 – 2013


Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse
Udviklingsprojekt hvor der bliver arbejdet med brugerdialog på en konkret ejendom for at få lokaliseret både erkendte og ikke-erkendte behov. Efter en potentiale analyse opstilles konfigurationer af forskellige tiltag. I projektet deltager også Rönby.dk, Signal Arkitekter, Krydsrum Arkitekter, Byg DTU og Arup & Hvidt.
Støttet af Socialministeriet , 2011 – 2013


Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation
Sammen med innovationsvirksomheden Inventilate udførtes et projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation ved udvikling af styringssystemer til hybridventilation. Ventilationskonceptet vil have en varmegenvinding på højde med Bygningsreglementets krav , men el-forbruget ligger væsentlig under kendte systemer. Det reducerede elforbrug vil muliggøre en større frihed i energirammen og bygningers CO2 belastning.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2010 – 2013 , Se mere


Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1
Ekolab deltog sammen med bl.a. DTU, Cowi, Rønby, Rockwool, Exhausto, MTH mv. i et projekt vedr. udvikling af renoveringsløsninger til bevaringsværdige gamle etageejendomme, som ikke må isoleres udvendigt. Avancerede ventilationsløsninger (decentrale og centrale løsninger implementeres), nye isoleringstyper mv. indgår i projektet. Ryesgade 30, København blev renoveret med de udviklede løsninger. Vinder af Renover Prisen 2013
EUDP , 2010 – 2013 , Se mere


Haslev Rådhus
Energiberegninger vedr. renovering af Haslev Rådhus
Arkitektfirmaet Stevns , 2012


Testrup Højskole
Testrup Højskole har fået udarbejdet løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Der er efterfølgende besluttet at udføre en ny fremtidssikret energiforsyning baseret på biobrændsler og forberedelse for varmepumpeanlæg. Ekolab har bistået ved ansøgning til Kulturministeriet og er totalrådgiver på energiopgaven som indeholder ny teknik- og pedelbygning med nedgravet lager indpasset i skolens helhedsplaner
Testrup Højskole , 2011 – 2012 , Se mere


Lodbjerg Fyr
Ekolab har for Nationalpark Thy analyseret forskellige energiscenarier i forbindelse med en kommende gennemgribende renovering og ”revitalisering” af Lodbjerg Fyr som kombineretoplevelsescenter, forskerbolig, cafe mv.
Nationalpark Thy , 2012 , Se mere


Den Skandinaviske Designhøjskole
Udarbejdelse af helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgendeudført energibesparelser på indvendig efterisolering på kampestens ladebygning til undervisningsformål og der er nu udført ny varmeforsyning baseret på biobrændsel. Der er udført assistance til ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet.
Den Skandinaviske Designhøjskole , 2011 – 2012 , Se mere , Se faktaark


Renoveringsløsninger for udlejningsboliger
Udvikling af renoveringsløsninger til udlejningsejendomme for Boligselskabet BoNord. Boligselskabet har ca. 2.000 boliger fra perioden omkring 1970. Boligerne har meget store energiforbrug samt dårligt indeklima. Ekolab har udarbejdet renoveringsscenarier, herunder designvalg, energiberegninger og økonomisk analyse.
BoNord , 2011 – 2012


Renovering af Murergården, Nørrebro
Energianalyse og projektering ifm. renovering af i alt 15.000 m² etageboliger på Nørrebro. Facadeforbedringer, vurdering på ventilation og forbedret afkøling på 1-strengs varmeanlæg.
DAB Krydrum Arkitekter , 2010 – 2012


Energirenovering i Albertslund Kommune
Ekolab har sammen med COWI og BYG*DTU udført et projekt angående forslag til og analyser af energirenoveringsmetoder i Albertslund Kommune
Albertslund kommune & Energistyrelsen , 2007 – 2011


Energisamarbejde
Helhedsvurderinger og løsningsforslag på efterskoler i region Midt.
Flere efterskoler , 2011


Egedal Kommune
Ekolab har været konsulent på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kollektiv varmeforsyning med en privatøkonomisk analyse af fjernvarme kontra varmepumper for parcel-, række- og etageboliger. Projektet blev udført i to faser for henholdsvis lavenergiklasse 1 og klasse 2020 i takt med udviklingen af energibestemmelserne i Bygningsreglementet.
Egedal Kommune , 2010 – 2011


Energioptimering i industrien
Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressoranlæg og optimering af varmeanlæg på en større produktionsvirksomhed Implast i Bjerringbro
2010


Energirigtig og sund renovering
Udviklingsprojekt omhandlende renovering af etageboliger. Projektet er afsluttet med en rapport, eksempelsamling og IT værktøj til udvælgelse af tiltag. Projektets deltagere var Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Århus, Esbensen og Ekolab. Projektet indeholdt også efteruddannelseskurser af flere omgange på Arkitektskolen i Aarhus. Projektets formål var at udfordre til refleksion og nytænkning vedr. renoveringsstrategier med udgangspunkt i danske og internationale eksempler opdelt i perioderne 20’rne, 50’rne og 70 ’rne. Udfordringen gik på at opnå større energibesparelser end normalt og samtidigt sikre sunde bygninger.
Støttet af Socialministeriet , 2008 – 2009 , Se hjemmeside

 Tilbage til oversigt

Translate »