EKOLAB

Referencer op til 2014


 

 

 

Syn og Skøn sol-sandlager
Der er udført syn og skøn ved en bolig, der er opvarmet med brændeovn og solvarmeanlæg.
2014 Klaus 93680


Optimalt samspil mellem solcelleanlæg, solvarme, varmepumper og energilagring
Sammen med Nordic Energy Group og TI udvikles og demonstreres en styringsstrategi og en internetbaseret styring til optimalt samspil mellem solfangere, solceller, energilagring, varmepumpe samt husets øvrige installationer, med henblik på god brugerøkonomi, høj selvforsyning og samspil med smart-grid.
Støttet af Energistyrelsen , 2014 – 2015 Klaus 93660


Brøndby Strand Parkerne
Brøndby Stand Parkerne er et helhedsplanforslag for 2880 boliger. Forslaget er udarbejdet af CEBRA, LOOP.bz, MASUPLANNING og EKOLAB. Helhedsplanforslaget arbejder med æstetik, energiklasse 2015 opgradering, øget tryghed og brugskvalitet i udearealer. Ekolab har udarbejdet forslag til energiklasse 2020, LAR og regnvandsudnyttelse samt VE i energiforsyningen.
Cebra Arkitekter , 2014 Mike 93630


Rasmus Gravgaard
Energiberegninger på nyt passivhus i Holstebro
Rasmus Gravgaard , 2014 Troels 93620


Komfortrigtig energirenovering
EUDP udviklingsprojekt vedr. optimering af ventilation og indvendig isolering af ydervægge. Decentral ventilationsanlæg optimeres mht. ydelse, montage betjening og lydforhold Der arbejdes på gennemarbejdede skimmelsikre løsninger med indvendig isolering med flere forskellige fabrikater i både åndbar, skumbaserede og gasbetonprodukter.
Energistyrelsen , 2014 – 2016 , Se mere Jørgen 93610


Mønsgade 16
Energirenovering af meget præsentabel etageejendom inkl. udvendig facadeisolering på gårdside, total vinduesudskiftning og optimeret tagisolering samt tagintegreret solcelleanlæg. I ejendommen er der også etableret prøvelejligheder med indvedig isolering mod gadesiden og decentral ventilation med varmegenvinding
Rönby , 2014 Jørgen 93590


Bryggergården
Optimering af indeklima og energieffektivisering på plejehjem igennem analyse og projektering. Konvertering af varmeanlæg til gulvvarme og ændringer på ventilationsanlæg.
Krydsrum Arkitekter , 2014 Jørgen 93580


Døvstummeforeningen – Brohusgade17
Vurdering af indeklima og forskellige varianter til etablering af ventilation herunder kanalføring og prissætning
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere Jørgen 93570


True North Efterskole
Helhedsorienteret analyse af skolens fremtidens optimale energiforsyning ud fra totaløkonomi og miljø. Analysen er foretaget med et nyudviklet screeningsprogram i samarbejde med afgangsstuderende fra Arhus Universitet/Ingeniørskolen
True North Efterskole , 2014 Jørgen 93560


Bevægelseshus Kalundborg
Energiberegninger på nyt bevægelseshus “Spiralen” i Kalundborg. Energiklasse 2015. Bevægelseshuset skal rumme kampsport, dans og gymnastik samt en række mindre idrætsgrene og bevægelsesaktiviteter. Ekolab indgår i et team som sammen med Casa arkiteketer er totålrådgivere på projektet.
Kalundborg Kommune , 2014 , Se mere Klaus 93550


Regionsgården
Udarbejdelse af helhedsplan for Regionsgården fremtidige udvikling for bedre arbejdsmiljø, energioptimering og bæredygtighed. På grundlag af analysearbejdet prioriteres indsatsområder og rækkefølge på opgradering af ankomstområde, mødecentre og de enkelte længer med kontorområde inkl. nye faciliteter til understøttelse af arbejde i storrumskontorer
SITE Arkitekter , 2014 , Se mere Jørgen 93530


Værløse Rådhus
Konvertering af kontorer fra enkeltmand til storrum og etablering af mødecenter.Indledende analyser og efterfølgende projektering af VAV ventilation mv. Løsningen skal bruges som pilotprojekt til en generel udbygning af hele rådhuset.
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere Jørgen 93520


Aarhus Kommune – Rammeaftale – Energiscreening
Energiscreening og energimærkning på offentlige ejendomme i Aarhus Kommune som under Aa+ projektet skal gennegå omfattende renovering, som et led i kLimaplaner. Rammeaftalen er med Ekolab som talsmand for konsortiet Spangenberg & Madsen, Sand Petersen og Lokalenergi
Aarhus Kommune , 2014 – 2018 , Se mere Jørgen 93510


Psykiatrisk Forskning
Foranalyse vedr. forbedring af arbejdsmiljø hos Psykiatrisk Forskning, herunder optimering af befugtningssystemer med vurdering af totaløkonomi ved decentrale systemer kontra centrale løsninger
Spangenberg & Madsen , 2013 Jørgen 93500


Odense Banegårdscenter
Foranalyse opdelt i to faser vedr. konvertering af eksisterende køleanlæg med R22 til mere bæredygtig køling, herunder optimering af det totale kølesystem inkl. distribution, overvejelser vedr ammoniak, fjernkøling og grundvandskøling.
ATP ejendomme , 2013 – 2014 Jørgen 93490


Ryesgade 25 -totalrenovering med DGNB
Helhedsorienteret og omfattende energirenovering af ældre etageejendom der indgår som demoejendom i udviklingsprojektet ‘360° energirenovering’
Arup & Hvidt Leif Rönby , 2013 – 2014 , Se mere Jørgen 93480


Solceller – Egå Gymnasium
Projektering, udbud, tilsyn med 29.2 kWp solcelleanlæg
Egaa Gymnasium , 2013 – 2014 , Se mere Troels 93470


Benee huse – MiniCO2 huset
Bæredygtighedsanalyse for parcelhusproducent i RealDaniaByg konkurrence om fremtidens MiniCO2 byggeri. Analysen blev lavet i samarbejde med Loop Arkitekter og forslaget vandt 1.præmie.
Benee Huse , 2013 , Se mere Jørgen 93460


KAB- Grundtvigshus
Indledende analyse til forbering af indeklima i storrumskontorer, herunder vurdering af mulige decentrale løsninger og deres økonomi.
KAB Krydsrum Arkitekter , 2013 Jørgen 93450


Scandibyg-BSIM evaluering
Bsim analyse af indeklima i daginstitution
Scandibyg , 2013 – 2014 Troels 93440


Passivhus Thy
Beregninger og certificering af Thys første passivhus
Hassing Huset , 2013 Troels 93420


Nordre Frihavnsgade – energicheck
Energiscreening af etageejendom i København
AB Nordre Frihavnsgade 22 , 2013 Troels 93410


Thyholm Murer -typehuse
Udvikling af typehuse
Thyholm Murer , 2013 – 2014 , Se hjemmeside Troels 93380


Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger
“Ekolab deltager i et projekt ledet af SBI som har til formål at fremme energirenovering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud.
Dette gøres ved at opsummere hidtidige erfaringer og skabe overblik over relevante aktører og problemer, og på denne baggrund udarbejde målrettede kampagnematerialer som efterfølgende testes og videreudvikles i konkrete projekter.”
PSO Elforsk , 2013 – 2014 , Se mere Klaus 93370


ATP – Univar indeklima
Analyse af muligheder for forbedringa af indeklima i storrumskontorer og projektering af køleanlæg.
ATP ejendomme , 2012 – 2013 Jørgen 93360


Fondens Hus
5.000 m2 renovering af det gamle bladhus som ombygges til administrationsbygning for en række fonde
Bikuben Fonden /Krydsrum Arkitekter , 2012 – 2013 , Se mere Jørgen 93350


Ryesgade solceller
Projektering af solcelleanlæg på etageejendommen Ryesgade 30
Drost Fonden , 2012 Troels 93340


Hellerup solceller
Projektering af bygningsintegreret solcelleanlæg på privat villa
Polyform Arkitekter , 2012 Troels 93330


Randers kommune
Konvertering af fælles varmeforsyning til biovarme på Den Skandinaviske Designhøjskole og institutionen Mimers Brønd.
Randers Kommune , 2012 – 2013 , Se mere , Se faktaark Jørgen 93320


Islands Brygge – energirenovering
Renovering af Københavns Kommunes flotte bygning på Islands Brygge. De 16.000 m² blev analyseret for en bæredygtig ombygning ud fra en helhedsvurdering med hensyn til totaløkonomi, miljø og det sociale. Målet med projektet er, at skabe et referenceprojekt for ældre ejendomme, således at ikke kun nybyggeri opfylder kommunens miljø-, energi- og bæredygtighedsstandarder. Forventet byggesum 120 mio. Ekolab var specialrådgiver indenfor energi og bæredygtighed.
Kbh. Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark Jørgen 93310


Passivhus Mårslet
Rådgivning og beregninger på passivhus i Mårslet
Rikke Jensen , 2012 Troels 93300


Høgereden
Konvertering af stuehus fra 1877 til privat daginstitution, med de krav der stilles til en moderne institution (Ventilation, rumhøjde, brandalarm, rumklang, handicapvenlighed). Som en del af projektet er der lavet en energirenovering, og planlagt fremtidige mulighed for brug af VE i form af solceller og jordvarme.
Børnehaven Høgereden , 2011 – 2013 Mark 93280


Elgigant
Konsulentassistance
Elgigant , 2012 Troels 93270


Ved Stranden 14 – energirenovering
Energirenovering af fredet palæbygning med hybridventilation, totalrenovering af køleanlæg og forbedret CTS samt nye toilet og køkkenfaciliteter.
ATP ejendomme , 2012 – 2013 , Se mere Jørgen 93250


Nænsom, men markant energirenovering af muret byggeri
Ekolab deltager i EUDP-projekt ”Nyt koncept til energirenovering af murede facader”, som omfatter udvikling af løsninger til markant efterisolering af murede facader samtidig med at den klassiske murede facade bibeholdes. Potentialet for denne løsning er meget stort; alene perioden 1960-80 har ca. 450.000 parcelhuse med murede facader. Projektet kører i perioden 2012-2014. Første demoprojekt etableres efter planen medio 2013. Udover Ekolab er projektdeltagere Teknologisk Institut, Kalk og teglværksforeningen, Thyholm Murer, Møller Nielsens Tegnestue og Lundgaard Teglværk.
EUDP , 2012 – 2014 , Se mere Troels 93240


Haslev Rådhus
Energiberegninger vedr. renovering af Haslev Rådhus
Arkitektfirmaet Stevns , 2012 Troels 93230


Vestervig – Mulighedernes hus
Ekolab skal stå for energidesign og indeklimaanalyse i borgerhus i Vestervig, som skal opføres som energineutral bygning.
Thisted Kommune , 2013 – 2014 Troels 93220


Analyser af vinduers betydning
Analyser af vinduers betydning og værdi ud over energimæssige betragtninger inkl afskærmningstyper. En undersøgelse af eksisterende forskning på området og lokalisering af væsentlige indsatsområder til videre bearbejdning i fremtidige udviklingsprojekter.
Living Lab by Dovista , 2012 Jørgen 93180


Kalk og Tegl – folder om passivhusbyggeri
Deltagelse i udarbejdelse af folder for Kalk og Teglværksforeningen om passivhusbyggeri
Kalk og teglværksforeningen , 2012 Troels 93160


Testrup Højskole
Testrup Højskole har fået udarbejdet løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Der er efterfølgende besluttet at udføre en ny fremtidssikret energiforsyning baseret på biobrændsler og forberedelse for varmepumpeanlæg. Ekolab har bistået ved ansøgning til Kulturministeriet og er totalrådgiver på energiopgaven som indeholder ny teknik- og pedelbygning med nedgravet lager indpasset i skolens helhedsplaner
Testrup Højskole , 2011 – 2012 , Se mere Jørgen 93130


Vejlby Centervej 52
Omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning til sammenligning med esco-projekter. Projektet indeholder indledende energianalyse med brugerdialog, indstilling til gennemførelse, udbud og gennemførelse samt opfølgning og effektivitetsanalyse
Aarhus Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark Jørgen 93090


Løsninger til optimal klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!”.
Idéen med projektet at samle op på hidtidige dårlige erfaringer fra superlavenergihuse (dvs. lavenergihuse med energibehov på niveau med passivhuse), samt at anvise løsninger på problemerne. Ekolab er projektleder og projektet udføres i en projektgruppe bestående af University College Nordjylland (Tine Steen Larsen), Bjerg Arkitektur, Nilan og Develco Products.
PSO Elforsk , 2012 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside Klaus 93080


Lodbjerg Fyr
Ekolab har for Nationalpark Thy analyseret forskellige energiscenarier i forbindelse med en kommende gennemgribende renovering og ”revitalisering” af Lodbjerg Fyr som kombineretoplevelsescenter, forskerbolig, cafe mv.
Nationalpark Thy , 2012 , Se mere Troels 93070


Indeklimaanalyse for Lemvig Musikskole
Avancerede analyser af indeklima i nye lokaler hos Lemvig Musikskole (ombygning af tidligere politistation i Lemvig Centrum), herunder BSIM analyse.
Lemvig Musikskole , 2011 – 2012 Troels 93060


Energirenovering i Albertslund Kommune
Ekolab har sammen med COWI og BYG*DTU udført et projekt angående forslag til og analyser af energirenoveringsmetoder i Albertslund Kommune
Albertslund kommune & Energistyrelsen , 2007 – 2011 Klaus 93040


140 m² tagintegreret solcelleanlæg
I forbindelse med tagrenovering på fredet etagebolig på Christianshavn projekterer Ekolab et 140 m² tagintegreret solcelleanlæg
Ejerforening , 2011 – 2012 , Se mere Troels 93030


Rækkehuse i Struer
Rådgivning og beregninger
Thyholm Murer , 2011 Troels 93020


Finderup Efterskole
Udarbejdelse af løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Igangværende dialog om udvælgelse af indsatsområder
Finderup Efterskole , 2012 – 2013 Jørgen 92973


Vedersø Efterskole
Analyse af totaløkonomisk optimal ventilationsløsning til elevfløje med bl.a mikroventilation, samt analyse og optimering af solcelleanlæg.
Vedersø Efterskole , 2012 – 2013 Jørgen 92972


Den Skandinaviske Designhøjskole
Udarbejdelse af helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgendeudført energibesparelser på indvendig efterisolering på kampestens ladebygning til undervisningsformål og der er nu udført ny varmeforsyning baseret på biobrændsel. Der er udført assistance til ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet.
Den Skandinaviske Designhøjskole , 2011 – 2012 , Se mere , Se faktaark Jørgen 92971


Energisamarbejde
Helhedsvurderinger og løsningsforslag på efterskoler i region Midt.
Flere efterskoler , 2011 Jørgen 92970


Udvikling af Aktivhus for MTS
Ekolab deltager i udvikling af aktivhus for Morsø Tømrer og Snedkerfirma
MTS , 2010 – 2011 , Se mere Troels 92940


Evaluering af solvarmeprojektforslag for DG ENER
Evaluering af solvarmeprojektforslag for FP7-ENERGY-2011-2 under The Directorate General for Energy of the European Commission (DG ENER)
EU , 2011 Klaus 92920


Agri Fyn
Energioptimering af parcelhus til klasse 1. Vurdering af optimale tiltag og rækkefølge af indsatser
Privat , 2011 Jørgen 92910


Renoveringsløsninger for udlejningsboliger
Udvikling af renoveringsløsninger til udlejningsejendomme for Boligselskabet BoNord. Boligselskabet har ca. 2.000 boliger fra perioden omkring 1970. Boligerne har meget store energiforbrug samt dårligt indeklima. Ekolab har udarbejdet renoveringsscenarier, herunder designvalg, energiberegninger og økonomisk analyse.
BoNord , 2011 – 2012 Troels 92900


Procesværktøjer til 360° energirenovering
Ekolab er projektholder for et projekt med 12 projektparter som er blandt de bedste indenfor udvikling af løsninger og produkter til energirenoveringer. Projektet skal på baggrund af analyser, forsøgslejligheder og demoejendomme udvikle procesværktøjer til brugere og udførende, med det formål at stimulere omfanget af energirenovering.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2011 – 2014 , Se mere , Se faktaark Jørgen 92880


Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse
Udviklingsprojekt hvor der bliver arbejdet med brugerdialog på en konkret ejendom for at få lokaliseret både erkendte og ikke-erkendte behov. Efter en potentiale analyse opstilles konfigurationer af forskellige tiltag. I projektet deltager også Rönby.dk, Signal Arkitekter, Krydsrum Arkitekter, Byg DTU og Arup & Hvidt.
Støttet af Socialministeriet , 2011 – 2013 Jørgen 92850


Sillebroen
Vurdering af energioptimeringsmulighederindenfor installatioener i eksisterende storcenter
Thorkild Kristensen ejendomme AS , 2010 Jørgen 92840


RenoSyd – velfærdsbygning med varmepumpe
Ekolab har for RenoSyd i Skanderborg udført analyse af optimering på energiramme og energikoncept (opvarmningsformer) og efterfølgende traditionel projektering og udbud af nye mandskabs- og maskinbygninger
Mads Hedegaard , 2011 – 2012 Jørgen 92830


Skoletilbygning på Mors
Rådgivning og beregninger
Thyholm Murer , 2010 – 2011 Troels 92810


Udvikling af passivhus for Steen Ginnerup
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Steen Ginnerup , 2011 Troels 92770


Pihl – fase 1
Rådgivning og beregninger på etagebyggeri i passivhusklasse
Pihl , 2010 Troels 92720


Tisvilde (Lind & Risør)
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Lind & Risør , 2011 Troels 92700


Lavenergi sommerhus på fyn
Rådgivning og beregninger
Jens Lauritsen , 2010 Troels 92690


Renovering af Murergården, Nørrebro
Energianalyse og projektering ifm. renovering af i alt 15.000 m² etageboliger på Nørrebro. Facadeforbedringer, vurdering på ventilation og forbedret afkøling på 1-strengs varmeanlæg.
DAB Krydrum Arkitekter , 2010 – 2012 Jørgen 92620


Egedal Kommune
Ekolab har været konsulent på udarbejdelse af beslutningsgrundlag for kollektiv varmeforsyning med en privatøkonomisk analyse af fjernvarme kontra varmepumper for parcel-, række- og etageboliger. Projektet blev udført i to faser for henholdsvis lavenergiklasse 1 og klasse 2020 i takt med udviklingen af energibestemmelserne i Bygningsreglementet.
Egedal Kommune , 2010 – 2011 Jørgen 92610


European Solar Days
Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. Projektet er støttet af Intelligent Energy Europe programmet , og forløber fra 2011 til 2013. Det er formålet med projektet at sætte fokus på solenergi ved de europæiske solenergidage som finder sted hvert år i maj i ca. 17 europæiske lande. I 2011 var der 50 arrangementer i Danmark.
Dansk Solvarme Forening støttet af IEE , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside Klaus 92600


Gudenåcentret Randers – indeklimaoptimering
Indeklimaoptimering eksisterende storrumskontor: I forbindelse med udviklingsprojekt vedr. mikroventilation (Inventilate) er der udført et forsøgsprojekt i sammenhæng med en indeklimaoptimering i ældre eksisterende storrumskontor. Der udføres indeklimasimuleringer af forskellige kombinationer af solafskærmning, hybridventilation og køleanlæg.
Danejendomme , 2012 Jørgen 92565


Inventilate EUDP 2
I forlængelse af udviklingsprojektet indenfor mikroventilation (Flowtroll) deltager Ekolab i udviklingen af en frikølingsenhed til mikroventilation. I projektet indgår der analysearbejde vedr. bygningers kølebehov og systemer afprøves og evalueres i demoprojekter (skolebyggeri i Aarhus).
EUDP/Inventilate , 2011 – 2013 , Se mere Jørgen 92564


Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation
Sammen med innovationsvirksomheden Inventilate udførtes et projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation ved udvikling af styringssystemer til hybridventilation. Ventilationskonceptet vil have en varmegenvinding på højde med Bygningsreglementets krav , men el-forbruget ligger væsentlig under kendte systemer. Det reducerede elforbrug vil muliggøre en større frihed i energirammen og bygningers CO2 belastning.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2010 – 2013 , Se mere Jørgen 92561


Konceptudvikling af ventilation
Konsulentydelse indenfor indeklima og energi i forbindelse med produktudvikling og patentering af nyt ventilationskoncept med mikroanlæg
Inventilate , 2010 – 2011 Jørgen 92560


Udvikling af klasse 1 hus
Rådgivning og beregninger på lavenergi parcelhus
Dan Borrelund , 2010 Jørgen 92540


Kontorbyggeri i passivhusklasse
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering af det første danske passivhus kontorbyggeri
KK Totalbyg , 2010 , Se mere Troels 92530


Energioptimering i industrien
Udnyttelse af overskudsvarme fra kompressoranlæg og optimering af varmeanlæg på en større produktionsvirksomhed Implast i Bjerringbro
2010 Jørgen 92490


Lavenergivinduer
Konsulentassistance vedr. udvikling af lavenergivinduer
Vrøgum A/S , 2010 Troels 92460


Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1
Ekolab deltog sammen med bl.a. DTU, Cowi, Rønby, Rockwool, Exhausto, MTH mv. i et projekt vedr. udvikling af renoveringsløsninger til bevaringsværdige gamle etageejendomme, som ikke må isoleres udvendigt. Avancerede ventilationsløsninger (decentrale og centrale løsninger implementeres), nye isoleringstyper mv. indgår i projektet. Ryesgade 30, København blev renoveret med de udviklede løsninger. Vinder af Renover Prisen 2013
EUDP , 2010 – 2013 , Se mere Troels 92450


0-energihus HTX
Ekolab har deltaget i udvikling af 0-energihus / kursusbygning ved HTX i Thisted
HTX Thisted , 2012 Troels 92440


IEA SHC task 44
Ekolab deltager i IEA SHC task 44 vedrørende kombinationen af solvarme og varmepumper. Øvrige danske deltagere er TI, BYG*DTU, Cenergia, Nilan og “Varmt vand fra solen”
Støttet af Energistyrelsen , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside Klaus 92430


AC-Sun
Ekolab deltager i et udviklingsprojekt for AC-Sun med udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling.
AC-Sun, EUDP , 2010 – 2013 , Se mere Klaus 92390


Syn og Skøn soltracker
Syn og skøn vedrørende kopiering af soltracker
2010 Klaus 92360


AlmenBolig+
Ekolab står for energidesign i det vindende konkurrenceprojekt i AlmenBolig+ konkurrencen Rammeaftale 1 om 650 (ca 65.000 m²) boliger som opføres som rækkehuse og lejligheder i Københavnsområdet og Jylland efter lavenergiklasse 1.
Bygherrer: KAB, Domea og 3B , 2009 – 2012 , Se faktaark Klaus 92350


Udvikling af passiv+hus
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
Passivhus Design , 2009 – 2010 Troels 92330


Udvikling af passivhus for HD Bolig
Rådgivning, beregninger, passivhus certificering
HD Bolig , 2009 – 2010 Troels 92320


Energirigtig og sund renovering
Udviklingsprojekt omhandlende renovering af etageboliger. Projektet er afsluttet med en rapport, eksempelsamling og IT værktøj til udvælgelse af tiltag. Projektets deltagere var Arkitektskolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Århus, Esbensen og Ekolab. Projektet indeholdt også efteruddannelseskurser af flere omgange på Arkitektskolen i Aarhus. Projektets formål var at udfordre til refleksion og nytænkning vedr. renoveringsstrategier med udgangspunkt i danske og internationale eksempler opdelt i perioderne 20’rne, 50’rne og 70 ’rne. Udfordringen gik på at opnå større energibesparelser end normalt og samtidigt sikre sunde bygninger.
Støttet af Socialministeriet , 2008 – 2009 , Se hjemmeside Klaus 92280


Lind & Risør passiv typehus
Ekolab deltager i udvikling af 183 m² passivhus for typehusfirmaet Lind & Risør
Lind & Risør , 2009 , Se faktaark Troels 92270


Kvalitetssikringsprojekt for solvarmeanlæg
Ekolab har siden 2005 deltaget i et projekt, der skal medvirke til at kvaliteten af danske solvarmeanlæg opretholdes og videreudvikles.
Støttet af Energistyrelsen , 2005 – 2010 , Se hjemmeside Klaus 92260


IEA SHC task 38 Solar cooling and air-conditioning
Ekolab er dansk projektleder og udvikler bl.a. beregningsprogrammer for nyt dansk soldrevet kølesystem fra AC-Sun.
Støttet af Energistyrelsen , 2007 – 2010 , Se artikel fra HVAC , Se hjemmeside Klaus 92240


Wellness center
Avancerede energiløsninger til bæredygtigt wellness center
Arkitektfimaet Årstiderne , 2008 Troels 92230


eeC-living, Industrielt rækkehusbyggeri – Sunshine House
Ekolab har deltaget i konsortiet, som er blandt 4 vinderprojekter i konkurrencen om industrielt opført passivhusbyggeri. Byggeriet er 3 rækkehuse, som opføres i 2010 i Kolding og Sønderborg.
Bygherre: Nordicom A/S , 2008 – 2010 , Se mere , Se faktaark , Se hjemmeside Troels 92190


Handlingsplan solvarme
Ekolab udfærdiger handlingsplan for Dansk indsats vedrørende solvarme i samarbejde med PlanEnergi, Esbensen og KS arkitektur.
finansieret af Energistyrelsen , 2009 – 2010 , Se rapport og faktablade Klaus 92120


PHPP vejledning
Ekolab har været projektleder for et EUDP projekt med formålet at udarbejde dansk vejledning til benyttelse af beregningsprogrammet for passivhuse PHPP. Endvidere er det formålet at sammenligne kriterier for danske lavenergiklasser og passivhuse. Projektet udføres i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.
Støttet af Energistyrelsen , 2008 – 2009 , Se rapport Klaus 92110


Elbesparelser i sommerhuse – her og nu
Projektet omfatter en sommerhusundersøgelse, hvor 700 sommerhusejere har svaret på spørgeskema, og hvor efterfølgende sommerhusejere samt en række aktører inden for udlejning, byggeri, elforsyning, myndighedsbehandling og leverancer af VEanlæg er blevet interviewet. Der er herefter opstillet et ‘katalog’ med anbefalinger, henvendt til hver af de nævne aktører inklusive sommerhusejerne selv. Konklusionen er, at potentialet for energibesparelser i sommerhuse er stort og at løsningerne kun venter på at blive udnyttet.
PSO , 2008 – 2010 , Se rapport Klaus 92090


Udbud af solvarmeanlæg Århus Kommune
Ekolab har stået for udbud af et 230 m² solvarmeanlæg til et varmtvandsbassin ved et plejehjem i Århus kommune. Aanlægget er p.t. ikke opført.
Århus kommune , 2007 – 2008 Klaus 92030


Rockwool ”Lavenergi Guiden”
Ekolab er konsulent for Rockwool A/S i forbindelse med ”Lavenergi Guiden”
Rockwool , 2008 – 2009 Troels 92010


Varmepumpe- solvarmeanlæg til Kaløvig center
Ekolab er bygherrerådgiver for etablering af et varmepumpe- solvarmeanlæg til opvarmning af Kaløvig Center
Kaløvig kursuscenter , 2007 – 2008 Klaus 92000


Adsorptionsvarmepumpe til lavtemperatur opvarmning og køling
Ekolab medvirker i et EFP støttet projekt vedrørende udvikling af adsorptionsanlæg til lavtemperatur opvarmning og køling. Projektleder COWI
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009 Klaus 18


Solenergi i energirammen
Ekolab deltager i et projekt til at fremme anvendelsen af solenergi i forbindelse med de danske energirammebestemmelser. Projektleder Kuben.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009 Klaus 17


F&U strategi for solvarme
Ekolab har for Energistyrelsen medvirket til at udarbejde en strategi for F&U vedrørende solvarme.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2007 , Se hjemmeside Klaus 17


PREHEAT
EU projekt med det formål at identificere og fremme koordineret udvikling af varmelagringsteknikker. Deltagere bl.a. ECN (Energy Research Centre Netherlands), Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Tyskland), BRE (England) og CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Frankrig) www.preheat.org
EU finansieret , 2006 – 2007 , Se rapport , Se annex , Se hjemmeside Klaus 14


GROUND-REACH
EU projekt om fremme af jordvarmepumper finansieret af EU´s IEE program. 20 partnere fra Grækenland, Østrig, Frankrig, Bulgarien, Portugal, Tyskland, Italien, Sverige, Rumænien, Spanien, Belgien, Polen Estland og Danmark. www.groundreach.eu
EU finansieret , 2006 – 2008 , Se hjemmeside Klaus 5


Udvikling af 0-energihus i Fabjerg Lemvig
Rådgivning og beregninger på 0-energihus
Arkitekt Per Clausen , 2009 – 2010 Troels 2,1


Passivhus i Struer
Rådgivning, beregninger og passivhus certificeringaf 275 m² fuldmuret passivhus i Struer.
Per Jacobsen , 2008 – 2009 , Se faktaark Troels 2


Boliger Golfen Kolding
Ekolab er involveret i energiberegning af 40 ejerlejligheder som opføres til passivhusniveau
Bygherre: Evan Nicolaisen , 2008 – 2009 Klaus 1,8


Syn&Skøn Nordjylland
Syn & skøn på solvarmeanlæg og ventilationsanlæg ved privatbolig
2008 – 2009 Klaus 1,7


Udvikling af passivhus for Thyholm Huse
Ekolab står for rådgivning, beregninger, passivhus certificering og design af energisystem i det såkaldte ”Thyholm Hus”, som er et fuldmuret passivhus på 149 m². Huset er første gang opført i 2008 i forbindelse med Komforthus-projektet – se www.Komforthusene.dk
Thyholm Huse , 2007 – 2008 , Se faktaark , Se hjemmeside Troels 1,6


Passivhus internetportalen www.AltOmPassivhuse.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske deltagelse i projektet ”Promotion of European Passive Houses (se reference nedenfor)
2006 – Klaus 1,4


Promotion of European Passive Houses
EU projekt med i alt 9 deltagerlande til fremme af ”passiv haus” konceptet i Danmark. Ekolab deltager som den danske repræsentant.
EU finansieret , 2005 – 2007 Klaus 1,3


Varmepumpeanlæg til fritidshus eventuelt i kombination med solvarme.
Ekolab har sammen med Energi Danmark NRGI og dansommer A/S af Elfor udført et f&u projekt med ovenstående titel. (2004-2005)
PSO , 2004 – 2005 , Se rapport Klaus 1,2


Solvarmekampagne ved Århus Amt
Sammen med Århus Amt er udført en undersøgelse af amtets bygninger med henblik på at etablere solvarme. Der er taget udgangspunkt i ca 60 institutioner hvoraf 12 er besøgt. Undersøgelsen er udført som en del af det europæiske Soltherm projekt.
Århus Amt, EU , 2003 – 2004 Klaus 1,1


Markedsundersøgelse for ChromeCoat A/S
Klaus Ellehauge har udført en markedsundersøgelse for ChromeCoat A/S vedrørende fremtidige forventninger til black chrome selektive absorberbelægninger. Undersøgelsen er udført blandt de vigtigste solvarmefabrikanter på de vigtigste europæiske markeder.
ChromeCoat A/S , 2003 Klaus 1


Solvarmeanlæg på hospital
Udarbejdelse af licitationsmateriale for Århus Amt for solvarmeanlæg til Randers Centralsygehus. Anlægget, som er på 110 m² er opført og har fungeret fuldt tilfredsstillende siden foråret 2003.
Århus Amt , 2003 Klaus 0,9


Solvarmeportalen www.AltOmSolvarme.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske Soltherm deltagelse (se reference nedenfor) og indeholder Dansk Sol varmeforenings hjemmeside (www.dansksolvarmeforening.dk).
2003 – , Se hjemmeside Klaus 0,8


Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S
Udvikling af økologiske lavenergihuse for Thyholm Murer A/S (støttet af den Grønne Jobpulje)
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002 , Se hjemmeside Troels 0,7


VE-produktion Samsø
Etablering af VE-produktion på Samsø
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002 Troels 0,6


IEA SHC task 24 Solar Procurement
I IEA-SHC task 24 Solar Procurement er der arbejdet med at udvikle solvarmemarkederne ved at organisere købergrupper til fælles indkøb af solvarmeanlæg. Det danske hjemmesidesalg www.soltilbud.dk var en del af arbejdet. Deltagerlande er Canada, Danmark, Holland, Schweiz og Sverige. Projektet har endvidere forbindelse til Belgien. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og ingeniørfirmaet Esbensen.
Støttet af Energistyrelsen , 2002 – 2004 , Se hjemmeside Klaus 0,5


Soltherm
Soltherm er et samarbejde mellem 10 europæiske lande om at fremme solvarmemarkederne så de kan leve op til EU’s målsætning for solvarmeudvikling i Europa .
EU finansieret , 2002 – 2004 , Se hjemmeside , Se hjemmeside Klaus 0,4


IEA SHC task 26 Combisystems
I IEA-SHC task 26 Combisystems arbejdes der med vurderingsmetoder for kombineredes solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand. Der opstilles avancerede simuleringsmodeller (i TRNSYS) og der udvikles prøvemetoder for afprøvning af anlæg. Arbejdet startede i 1998 og er afsluttet december 2002. Deltagerlande er Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland og Østrig. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og BYG*DTU.
Støttet af Energistyrelsen , 2001 – 2002 , Se paper , Se rapport , Se hjemmeside Klaus 0,3


Solar Combisystems
Solar Combisystems (Altener) projektet er et samarbejde mellem 7 europæiske lande og går ud på at fremme interessen for solvarmeanlæg både til brugs- og rumopvarmning.
EU finansieret , 2001 – 2002 , Se hjemmeside Klaus 0,2


Solvarmekampagne Thy-Mors
Solvarmekampagne for forsyningsselskabet Thy-Mors Energi i år 2000 og 2001
Støttet af Energistyrelsen , 2000 – 2001 Troels 0,1

Tilbage til oversigt

Translate »