EKOLAB

Integreret design og bæredygtighed

 


Komfortrigtig energirenovering
EUDP udviklingsprojekt vedr. optimering af ventilation og indvendig isolering af ydervægge. Decentral ventilationsanlæg optimeres mht. ydelse, montage betjening og lydforhold Der arbejdes på gennemarbejdede skimmelsikre løsninger med indvendig isolering med flere forskellige fabrikater i både åndbar, skumbaserede og gasbetonprodukter.
Energistyrelsen , 2014 – 2016 , Se mere


Brøndby Strand Parkerne
Brøndby Stand Parkerne er et helhedsplanforslag for 2880 boliger. Forslaget er udarbejdet af CEBRA, LOOP.bz, MASUPLANNING og EKOLAB. Helhedsplanforslaget arbejder med æstetik, energiklasse 2015 opgradering, øget tryghed og brugskvalitet i udearealer. Ekolab har udarbejdet forslag til energiklasse 2020, LAR og regnvandsudnyttelse samt VE i energiforsyningen.
Cebra Arkitekter , 2014


Bryggergården
Optimering af indeklima og energieffektivisering på plejehjem igennem analyse og projektering. Konvertering af varmeanlæg til gulvvarme og ændringer på ventilationsanlæg.
Krydsrum Arkitekter , 2014


Døvstummeforeningen – Brohusgade17
Vurdering af indeklima og forskellige varianter til etablering af ventilation herunder kanalføring og prissætning
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere


Regionsgården
Udarbejdelse af helhedsplan for Regionsgården fremtidige udvikling for bedre arbejdsmiljø, energioptimering og bæredygtighed. På grundlag af analysearbejdet prioriteres indsatsområder og rækkefølge på opgradering af ankomstområde, mødecentre og de enkelte længer med kontorområde inkl. nye faciliteter til understøttelse af arbejde i storrumskontorer
SITE Arkitekter , 2014 , Se mere


Værløse Rådhus
Konvertering af kontorer fra enkeltmand til storrum og etablering af mødecenter.Indledende analyser og efterfølgende projektering af VAV ventilation mv. Løsningen skal bruges som pilotprojekt til en generel udbygning af hele rådhuset.
Krydsrum Arkitekter , 2014 , Se mere


Ryesgade 25 -totalrenovering med DGNB
Helhedsorienteret og omfattende energirenovering af ældre etageejendom der indgår som demoejendom i udviklingsprojektet ‘360° energirenovering’
Arup & Hvidt Leif Rönby , 2013 – 2014 , Se mere


Scandibyg-BSIM evaluering
Bsim analyse af indeklima i daginstitution
Scandibyg , 2013 – 2014


Vejlby Centervej 52
Omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning til sammenligning med esco-projekter. Projektet indeholder indledende energianalyse med brugerdialog, indstilling til gennemførelse, udbud og gennemførelse samt opfølgning og effektivitetsanalyse
Aarhus Kommune , 2012 – 2014 , Se mere , Se faktaark


Psykiatrisk Forskning
Foranalyse vedr. forbedring af arbejdsmiljø hos Psykiatrisk Forskning, herunder optimering af befugtningssystemer med vurdering af totaløkonomi ved decentrale systemer kontra centrale løsninger
Spangenberg & Madsen , 2013


Benee huse – MiniCO2 huset
Bæredygtighedsanalyse for parcelhusproducent i RealDaniaByg konkurrence om fremtidens MiniCO2 byggeri. Analysen blev lavet i samarbejde med Loop Arkitekter og forslaget vandt 1.præmie.
Benee Huse , 2013 , Se mere , Se faktaark


KAB- Grundtvigshus
Indledende analyse til forbering af indeklima i storrumskontorer, herunder vurdering af mulige decentrale løsninger og deres økonomi.
KAB Krydsrum Arkitekter , 2013


ATP – Univar indeklima
Analyse af muligheder for forbedringa af indeklima i storrumskontorer og projektering af køleanlæg.
ATP ejendomme , 2012 – 2013


Fondens Hus
5.000 m2 renovering af det gamle bladhus som ombygges til administrationsbygning for en række fonde
Bikuben Fonden /Krydsrum Arkitekter , 2012 – 2013 , Se mere


Vedersø Efterskole
Analyse af totaløkonomisk optimal ventilationsløsning til elevfløje med bl.a mikroventilation, samt analyse og optimering af solcelleanlæg.
Vedersø Efterskole , 2012 – 2013


Flowtroll – styring af mikroanlæg til ventilation
Sammen med innovationsvirksomheden Inventilate udførtes et projekt vedr. udvikling af et nyt koncept for energibesparende mikroventilation ved udvikling af styringssystemer til hybridventilation. Ventilationskonceptet vil have en varmegenvinding på højde med Bygningsreglementets krav , men el-forbruget ligger væsentlig under kendte systemer. Det reducerede elforbrug vil muliggøre en større frihed i energirammen og bygningers CO2 belastning.
Fyrtårnsprojekt støttet af Fornyelsesfonden , 2010 – 2013 , Se mere


Analyser af vinduers betydning
Analyser af vinduers betydning og værdi ud over energimæssige betragtninger inkl afskærmningstyper. En undersøgelse af eksisterende forskning på området og lokalisering af væsentlige indsatsområder til videre bearbejdning i fremtidige udviklingsprojekter.
Living Lab by Dovista , 2012


Indeklimaanalyse for Lemvig Musikskole
Avancerede analyser af indeklima i nye lokaler hos Lemvig Musikskole (ombygning af tidligere politistation i Lemvig Centrum), herunder BSIM analyse.
Lemvig Musikskole , 2011 – 2012


Renoveringsløsninger for udlejningsboliger
Udvikling af renoveringsløsninger til udlejningsejendomme for Boligselskabet BoNord. Boligselskabet har ca. 2.000 boliger fra perioden omkring 1970. Boligerne har meget store energiforbrug samt dårligt indeklima. Ekolab har udarbejdet renoveringsscenarier, herunder designvalg, energiberegninger og økonomisk analyse.
BoNord , 2011 – 2012


Gudenåcentret Randers – indeklimaoptimering
Indeklimaoptimering eksisterende storrumskontor: I forbindelse med udviklingsprojekt vedr. mikroventilation (Inventilate) er der udført et forsøgsprojekt i sammenhæng med en indeklimaoptimering i ældre eksisterende storrumskontor. Der udføres indeklimasimuleringer af forskellige kombinationer af solafskærmning, hybridventilation og køleanlæg.
Danejendomme , 2012


Energisamarbejde
Helhedsvurderinger og løsningsforslag på efterskoler i region Midt.
Flere efterskoler , 2011

 Tilbage til oversigt

Translate »