EKOLAB

Formidling, kursus og foredrag

 


Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling
Formålet er at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfatter teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og casebaserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektet vil skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg i form af bedre indeklima opnået ved høj energieffektivitet. Projektet udføres i samarbjde med en gruppe af producenter.
Elforsk , 2015 – 2016


Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger
“Ekolab deltager i et projekt ledet af SBI som har til formål at fremme energirenovering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud.
Dette gøres ved at opsummere hidtidige erfaringer og skabe overblik over relevante aktører og problemer, og på denne baggrund udarbejde målrettede kampagnematerialer som efterfølgende testes og videreudvikles i konkrete projekter.”
PSO Elforsk , 2013 – 2014 , Se mere


Løsninger til optimal klimatisering af superlavenergihuse – Vi skal gøre det rigtigt denne gang!”.
Idéen med projektet at samle op på hidtidige dårlige erfaringer fra superlavenergihuse (dvs. lavenergihuse med energibehov på niveau med passivhuse), samt at anvise løsninger på problemerne. Ekolab er projektleder og projektet udføres i en projektgruppe bestående af University College Nordjylland (Tine Steen Larsen), Bjerg Arkitektur, Nilan og Develco Products.
PSO Elforsk , 2012 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


European Solar Days
Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. Projektet er støttet af Intelligent Energy Europe programmet , og forløber fra 2011 til 2013. Det er formålet med projektet at sætte fokus på solenergi ved de europæiske solenergidage som finder sted hvert år i maj i ca. 17 europæiske lande. I 2011 var der 50 arrangementer i Danmark.
Dansk Solvarme Forening støttet af IEE , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


Elgigant
Konsulentassistance
Elgigant , 2012


Kalk og Tegl – folder om passivhusbyggeri
Deltagelse i udarbejdelse af folder for Kalk og Teglværksforeningen om passivhusbyggeri
Kalk og teglværksforeningen , 2012


Evaluering af solvarmeprojektforslag for DG ENER
Evaluering af solvarmeprojektforslag for FP7-ENERGY-2011-2 under The Directorate General for Energy of the European Commission (DG ENER)
EU , 2011


Syn og Skøn soltracker
Syn og skøn vedrørende kopiering af soltracker
2010


Kvalitetssikringsprojekt for solvarmeanlæg
Ekolab har siden 2005 deltaget i et projekt, der skal medvirke til at kvaliteten af danske solvarmeanlæg opretholdes og videreudvikles.
Støttet af Energistyrelsen , 2005 – 2010 , Se hjemmeside


Handlingsplan solvarme
Ekolab udfærdiger handlingsplan for Dansk indsats vedrørende solvarme i samarbejde med PlanEnergi, Esbensen og KS arkitektur.
finansieret af Energistyrelsen , 2009 – 2010 , Se rapport og faktablade


PHPP vejledning
Ekolab har været projektleder for et EUDP projekt med formålet at udarbejde dansk vejledning til benyttelse af beregningsprogrammet for passivhuse PHPP. Endvidere er det formålet at sammenligne kriterier for danske lavenergiklasser og passivhuse. Projektet udføres i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.
Støttet af Energistyrelsen , 2008 – 2009 , Se rapport


Rockwool ”Lavenergi Guiden”
Ekolab er konsulent for Rockwool A/S i forbindelse med ”Lavenergi Guiden”
Rockwool , 2008 – 2009


Solenergi i energirammen
Ekolab deltager i et projekt til at fremme anvendelsen af solenergi i forbindelse med de danske energirammebestemmelser. Projektleder Kuben.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009


Syn&Skøn Nordjylland
Syn & skøn på solvarmeanlæg og ventilationsanlæg ved privatbolig
2008 – 2009


GROUND-REACH
EU projekt om fremme af jordvarmepumper finansieret af EU´s IEE program. 20 partnere fra Grækenland, Østrig, Frankrig, Bulgarien, Portugal, Tyskland, Italien, Sverige, Rumænien, Spanien, Belgien, Polen Estland og Danmark. www.groundreach.eu
EU finansieret , 2006 – 2008 , Se hjemmeside


F&U strategi for solvarme
Ekolab har for Energistyrelsen medvirket til at udarbejde en strategi for F&U vedrørende solvarme.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2007 , Se hjemmeside


PREHEAT
EU projekt med det formål at identificere og fremme koordineret udvikling af varmelagringsteknikker. Deltagere bl.a. ECN (Energy Research Centre Netherlands), Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Tyskland), BRE (England) og CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Frankrig) www.preheat.org
EU finansieret , 2006 – 2007 , Se rapport , Se annex , Se hjemmeside


Promotion of European Passive Houses
EU projekt med i alt 9 deltagerlande til fremme af ”passiv haus” konceptet i Danmark. Ekolab deltager som den danske repræsentant.
EU finansieret , 2005 – 2007


Solvarmekampagne ved Århus Amt
Sammen med Århus Amt er udført en undersøgelse af amtets bygninger med henblik på at etablere solvarme. Der er taget udgangspunkt i ca 60 institutioner hvoraf 12 er besøgt. Undersøgelsen er udført som en del af det europæiske Soltherm projekt.
Århus Amt, EU , 2003 – 2004


IEA SHC task 24 Solar Procurement
I IEA-SHC task 24 Solar Procurement er der arbejdet med at udvikle solvarmemarkederne ved at organisere købergrupper til fælles indkøb af solvarmeanlæg. Det danske hjemmesidesalg www.soltilbud.dk var en del af arbejdet. Deltagerlande er Canada, Danmark, Holland, Schweiz og Sverige. Projektet har endvidere forbindelse til Belgien. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og ingeniørfirmaet Esbensen.
Støttet af Energistyrelsen , 2002 – 2004 , Se hjemmeside


Soltherm
Soltherm er et samarbejde mellem 10 europæiske lande om at fremme solvarmemarkederne så de kan leve op til EU’s målsætning for solvarmeudvikling i Europa .
EU finansieret , 2002 – 2004 , Se hjemmeside , Se hjemmeside


VE-produktion Samsø
Etablering af VE-produktion på Samsø
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002


Solar Combisystems
Solar Combisystems (Altener) projektet er et samarbejde mellem 7 europæiske lande og går ud på at fremme interessen for solvarmeanlæg både til brugs- og rumopvarmning.
EU finansieret , 2001 – 2002 , Se hjemmeside


Solvarmekampagne Thy-Mors
Solvarmekampagne for forsyningsselskabet Thy-Mors Energi i år 2000 og 2001
Støttet af Energistyrelsen , 2000 – 2001


Passivhus internetportalen www.AltOmPassivhuse.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske deltagelse i projektet ”Promotion of European Passive Houses (se reference nedenfor)
2006 –


Solvarmeportalen www.AltOmSolvarme.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske Soltherm deltagelse (se reference nedenfor) og indeholder Dansk Sol varmeforenings hjemmeside (www.dansksolvarmeforening.dk).
2003 – , Se hjemmeside

Translate »