EKOLAB

VE-anlæg

 


Fra plusenergihus til plusenergiområde.
Projektets formål er at undersøge og beskrive muligheder, strategier, udfordringer, synergier, teknik ogudviklingsbehov ved at etablere plusenergiområder. Dvs. områder, der ud fra en definition som skal fastlægges i projektet, producerer mere energi end der forbruges. Der ses både på energiproduktion og besparelser. Projektet udføres sammen med Aaen Rådgivende Ingeniører og Skanderborg og Varde kommune m.fl.
Elforsk , 2015 – 2017 , Se faktaark


Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling
Formålet er at lave anvisninger på alternative kølemuligheder med lavt energiforbrug. Projektet omfatter teknologioversigt, designstrategier, anvendelsesvejledning og casebaserede energi- og totaløkonomivurderinger. Projektet vil skabe forøget værdi i eksisterende bygninger og nybyg i form af bedre indeklima opnået ved høj energieffektivitet. Projektet udføres i samarbjde med en gruppe af producenter.
Elforsk , 2015 – 2016


Optimalt samspil mellem solcelleanlæg, solvarme, varmepumper og energilagring
Sammen med Nordic Energy Group og TI udvikles og demonstreres en styringsstrategi og en internetbaseret styring til optimalt samspil mellem solfangere, solceller, energilagring, varmepumpe samt husets øvrige installationer, med henblik på god brugerøkonomi, høj selvforsyning og samspil med smart-grid.
Støttet af Energistyrelsen , 2014 – 2015


Syn og Skøn sol-sandlager
Der er udført syn og skøn ved en bolig, der er opvarmet med brændeovn og solvarmeanlæg.
2014


Brøndby Strand Parkerne
Brøndby Stand Parkerne er et helhedsplanforslag for 2880 boliger. Forslaget er udarbejdet af CEBRA, LOOP.bz, MASUPLANNING og EKOLAB. Helhedsplanforslaget arbejder med æstetik, energiklasse 2015 opgradering, øget tryghed og brugskvalitet i udearealer. Ekolab har udarbejdet forslag til energiklasse 2020, LAR og regnvandsudnyttelse samt VE i energiforsyningen.
Cebra Arkitekter , 2014


Solceller – Egå Gymnasium
Projektering, udbud, tilsyn med 29.2 kWp solcelleanlæg
Egaa Gymnasium , 2013 – 2014 , Se mere


Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger
“Ekolab deltager i et projekt ledet af SBI som har til formål at fremme energirenovering af danske parcelhuse særligt uden for fjernevarmeforsynede områder og i områder med mindre økonomisk overskud.
Dette gøres ved at opsummere hidtidige erfaringer og skabe overblik over relevante aktører og problemer, og på denne baggrund udarbejde målrettede kampagnematerialer som efterfølgende testes og videreudvikles i konkrete projekter.”
PSO Elforsk , 2013 – 2014 , Se mere


Randers kommune
Konvertering af fælles varmeforsyning til biovarme på Den Skandinaviske Designhøjskole og institutionen Mimers Brønd.
Randers Kommune , 2012 – 2013 , Se mere , Se faktaark


Vedersø Efterskole
Analyse af totaløkonomisk optimal ventilationsløsning til elevfløje med bl.a mikroventilation, samt analyse og optimering af solcelleanlæg.
Vedersø Efterskole , 2012 – 2013


European Solar Days
Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. Projektet er støttet af Intelligent Energy Europe programmet , og forløber fra 2011 til 2013. Det er formålet med projektet at sætte fokus på solenergi ved de europæiske solenergidage som finder sted hvert år i maj i ca. 17 europæiske lande. I 2011 var der 50 arrangementer i Danmark.
Dansk Solvarme Forening støttet af IEE , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


IEA SHC task 44
Ekolab deltager i IEA SHC task 44 vedrørende kombinationen af solvarme og varmepumper. Øvrige danske deltagere er TI, BYG*DTU, Cenergia, Nilan og “Varmt vand fra solen”
Støttet af Energistyrelsen , 2010 – 2013 , Se mere , Se hjemmeside


AC-Sun
Ekolab deltager i et udviklingsprojekt for AC-Sun med udvikling af et nyt termomekanisk system til soldreven køling.
AC-Sun, EUDP , 2010 – 2013 , Se mere


Ryesgade solceller
Projektering af solcelleanlæg på etageejendommen Ryesgade 30
Drost Fonden , 2012


Hellerup solceller
Projektering af bygningsintegreret solcelleanlæg på privat villa
Polyform Arkitekter , 2012


Elgigant
Konsulentassistance
Elgigant , 2012


Testrup Højskole
Testrup Højskole har fået udarbejdet løsningsforslag til en helhedsorienteret energiløsning. Der er efterfølgende besluttet at udføre en ny fremtidssikret energiforsyning baseret på biobrændsler og forberedelse for varmepumpeanlæg. Ekolab har bistået ved ansøgning til Kulturministeriet og er totalrådgiver på energiopgaven som indeholder ny teknik- og pedelbygning med nedgravet lager indpasset i skolens helhedsplaner
Testrup Højskole , 2011 – 2012 , Se mere


140 m² tagintegreret solcelleanlæg
I forbindelse med tagrenovering på fredet etagebolig på Christianshavn projekterer Ekolab et 140 m² tagintegreret solcelleanlæg
Ejerforening , 2011 – 2012 , Se mere


Den Skandinaviske Designhøjskole
Udarbejdelse af helhedsorienteret løsningsforslag for energi indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der er efterfølgendeudført energibesparelser på indvendig efterisolering på kampestens ladebygning til undervisningsformål og der er nu udført ny varmeforsyning baseret på biobrændsel. Der er udført assistance til ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet.
Den Skandinaviske Designhøjskole , 2011 – 2012 , Se mere , Se faktaark


RenoSyd – velfærdsbygning med varmepumpe
Ekolab har for RenoSyd i Skanderborg udført analyse af optimering på energiramme og energikoncept (opvarmningsformer) og efterfølgende traditionel projektering og udbud af nye mandskabs- og maskinbygninger
Mads Hedegaard , 2011 – 2012


Energisamarbejde
Helhedsvurderinger og løsningsforslag på efterskoler i region Midt.
Flere efterskoler , 2011


Evaluering af solvarmeprojektforslag for DG ENER
Evaluering af solvarmeprojektforslag for FP7-ENERGY-2011-2 under The Directorate General for Energy of the European Commission (DG ENER)
EU , 2011


Kvalitetssikringsprojekt for solvarmeanlæg
Ekolab har siden 2005 deltaget i et projekt, der skal medvirke til at kvaliteten af danske solvarmeanlæg opretholdes og videreudvikles.
Støttet af Energistyrelsen , 2005 – 2010 , Se hjemmeside


IEA SHC task 38 Solar cooling and air-conditioning
Ekolab er dansk projektleder og udvikler bl.a. beregningsprogrammer for nyt dansk soldrevet kølesystem fra AC-Sun.
Støttet af Energistyrelsen , 2007 – 2010 , Se artikel fra HVAC , Se hjemmeside


Handlingsplan solvarme
Ekolab udfærdiger handlingsplan for Dansk indsats vedrørende solvarme i samarbejde med PlanEnergi, Esbensen og KS arkitektur.
finansieret af Energistyrelsen , 2009 – 2010 , Se rapport og faktablade


Elbesparelser i sommerhuse – her og nu
Projektet omfatter en sommerhusundersøgelse, hvor 700 sommerhusejere har svaret på spørgeskema, og hvor efterfølgende sommerhusejere samt en række aktører inden for udlejning, byggeri, elforsyning, myndighedsbehandling og leverancer af VEanlæg er blevet interviewet. Der er herefter opstillet et ‘katalog’ med anbefalinger, henvendt til hver af de nævne aktører inklusive sommerhusejerne selv. Konklusionen er, at potentialet for energibesparelser i sommerhuse er stort og at løsningerne kun venter på at blive udnyttet.
PSO , 2008 – 2010 , Se rapport


Adsorptionsvarmepumpe til lavtemperatur opvarmning og køling
Ekolab medvirker i et EFP støttet projekt vedrørende udvikling af adsorptionsanlæg til lavtemperatur opvarmning og køling. Projektleder COWI
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009


Solenergi i energirammen
Ekolab deltager i et projekt til at fremme anvendelsen af solenergi i forbindelse med de danske energirammebestemmelser. Projektleder Kuben.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2009


Udbud af solvarmeanlæg Århus Kommune
Ekolab har stået for udbud af et 230 m² solvarmeanlæg til et varmtvandsbassin ved et plejehjem i Århus kommune. Aanlægget er p.t. ikke opført.
Århus kommune , 2007 – 2008


Varmepumpe- solvarmeanlæg til Kaløvig center
Ekolab er bygherrerådgiver for etablering af et varmepumpe- solvarmeanlæg til opvarmning af Kaløvig Center
Kaløvig kursuscenter , 2007 – 2008


GROUND-REACH
EU projekt om fremme af jordvarmepumper finansieret af EU´s IEE program. 20 partnere fra Grækenland, Østrig, Frankrig, Bulgarien, Portugal, Tyskland, Italien, Sverige, Rumænien, Spanien, Belgien, Polen Estland og Danmark. www.groundreach.eu
EU finansieret , 2006 – 2008 , Se hjemmeside


F&U strategi for solvarme
Ekolab har for Energistyrelsen medvirket til at udarbejde en strategi for F&U vedrørende solvarme.
Støttet af Energistyrelsen , 2006 – 2007 , Se hjemmeside


PREHEAT
EU projekt med det formål at identificere og fremme koordineret udvikling af varmelagringsteknikker. Deltagere bl.a. ECN (Energy Research Centre Netherlands), Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Tyskland), BRE (England) og CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – Frankrig) www.preheat.org
EU finansieret , 2006 – 2007 , Se rapport , Se annex , Se hjemmeside


Varmepumpeanlæg til fritidshus eventuelt i kombination med solvarme.
Ekolab har sammen med Energi Danmark NRGI og dansommer A/S af Elfor udført et f&u projekt med ovenstående titel. (2004-2005)
PSO , 2004 – 2005 , Se rapport


Solvarmekampagne ved Århus Amt
Sammen med Århus Amt er udført en undersøgelse af amtets bygninger med henblik på at etablere solvarme. Der er taget udgangspunkt i ca 60 institutioner hvoraf 12 er besøgt. Undersøgelsen er udført som en del af det europæiske Soltherm projekt.
Århus Amt, EU , 2003 – 2004


IEA SHC task 24 Solar Procurement
I IEA-SHC task 24 Solar Procurement er der arbejdet med at udvikle solvarmemarkederne ved at organisere købergrupper til fælles indkøb af solvarmeanlæg. Det danske hjemmesidesalg www.soltilbud.dk var en del af arbejdet. Deltagerlande er Canada, Danmark, Holland, Schweiz og Sverige. Projektet har endvidere forbindelse til Belgien. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og ingeniørfirmaet Esbensen.
Støttet af Energistyrelsen , 2002 – 2004 , Se hjemmeside


Soltherm
Soltherm er et samarbejde mellem 10 europæiske lande om at fremme solvarmemarkederne så de kan leve op til EU’s målsætning for solvarmeudvikling i Europa .
EU finansieret , 2002 – 2004 , Se hjemmeside , Se hjemmeside


Markedsundersøgelse for ChromeCoat A/S
Klaus Ellehauge har udført en markedsundersøgelse for ChromeCoat A/S vedrørende fremtidige forventninger til black chrome selektive absorberbelægninger. Undersøgelsen er udført blandt de vigtigste solvarmefabrikanter på de vigtigste europæiske markeder.
ChromeCoat A/S , 2003


Solvarmeanlæg på hospital
Udarbejdelse af licitationsmateriale for Århus Amt for solvarmeanlæg til Randers Centralsygehus. Anlægget, som er på 110 m² er opført og har fungeret fuldt tilfredsstillende siden foråret 2003.
Århus Amt , 2003


VE-produktion Samsø
Etablering af VE-produktion på Samsø
støttet af den Grønne Jobpulje , 2002


IEA SHC task 26 Combisystems
I IEA-SHC task 26 Combisystems arbejdes der med vurderingsmetoder for kombineredes solvarmeanlæg til rumvarme og brugsvand. Der opstilles avancerede simuleringsmodeller (i TRNSYS) og der udvikles prøvemetoder for afprøvning af anlæg. Arbejdet startede i 1998 og er afsluttet december 2002. Deltagerlande er Danmark, Frankrig, Holland, Norge, Schweiz, Sverige, Tyskland og Østrig. Fra Danmark deltager Klaus Ellehauge og BYG*DTU.
Støttet af Energistyrelsen , 2001 – 2002 , Se paper , Se rapport , Se hjemmeside


Solar Combisystems
Solar Combisystems (Altener) projektet er et samarbejde mellem 7 europæiske lande og går ud på at fremme interessen for solvarmeanlæg både til brugs- og rumopvarmning.
EU finansieret , 2001 – 2002 , Se hjemmeside


Solvarmekampagne Thy-Mors
Solvarmekampagne for forsyningsselskabet Thy-Mors Energi i år 2000 og 2001
Støttet af Energistyrelsen , 2000 – 2001


Solvarmeportalen www.AltOmSolvarme.dk
Hjemmesiden er etableret som en del af den danske Soltherm deltagelse (se reference nedenfor) og indeholder Dansk Sol varmeforenings hjemmeside (www.dansksolvarmeforening.dk).
2003 – , Se hjemmeside

Tilbage til oversigt

Translate »