EKOLAB

Udvikling og analyser

Vi anvender alitid den nyeste viden på alle vores ydelser via vores udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

Ekolabs aktiviteter bygger især på medarbejdernes erfaringer fra en lang række udviklingsprojekter dels i firma regi og dels ved tidligere ansættelser bl.a. på DTU og Teknologisk Institut.

Vi har medvirket i udviklingsprojekter f.eks. indenfor nye metoder til lavenergirenovering, solvarme til køling, solvarme til rumopvarmning, varmedrevne varmepumper, mikroanlæg til ventilation m.v.

Udviklingsprojekterne har været finansieret af f.eks. Energistyrelsens programmer (herunder deltagelse i internationale IEA SHC task), PSO midler, fornyelsesfonden samt private firmaer.

Analyser

Ekolab udfører analyse- og planlægningsopgaver bl.a. ved anvendelse af avancerede beregningsprogrammer. F.eks. er der udført opgaver indenfor analyser af energisystemer til nulenergibygninger, planlægningsopgaver vedr. anvendelse af solvarme i offentlige bygninger, analyse af varmepumpesystemer til sommerhuse, analyse af solvarmepriser med tilhørende beregningsprogram m.v.

Eksempler:

IEA SHC task 44

Ekolab deltager i IEA SHC task 44 om udvikling af kombinerede sol- og varmepumpesystemer. Tasket forløber fra 2010 til 2013, og Ekolab forestår bl.a. dokumentation og evaluering af systemer, som er på markedet i Danmark. Evaluering sker bl.a. ved opbygning af simuleringsmodeller i TRNSYS. Projektet er støttet af EUDP.

 

Energirenovering på 1. klasse – EUDP projekt vedr. energirenovering til lavenergiklasse 1

Danmark har omkring 600.000 etageboliger opført som traditionelt byggeri i perioden 1860-1960. De står for en stor del af vores energiforbrug til opvarmning, men har ikke haft samme fokus i energispare-debatten og -indsatsen som nyere bebyggelser og især nybyggeri.

Ekolab deltager i EUDP-projektet ”Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1”.  se mere

Bæredygtig og brugerdrevet bygningsfornyelse

Ekolab deltager i et udviklingsprojekt indenfor energirenovering, som fokuserer på processen med brugerne. Definering af energirigtige tiltag, som giver størst mulig oplevet merværdi er grundlaget for stimulering af igangsætning. Der indtænkes således arkitektoniske, indeklimamæssige og brugsmæssige kvaliteter.

se mere

Se endvidere vores referencer vedrørende udviklingsprojekter.

Translate »