EKOLAB

Udvikling

“Vi anvender altid den nyeste viden på alle vores ydelser via vores udviklingsprojekter.”

WWW_Billeder_2014_EKOLAB5

Ekolabs aktiviteter bygger især på medarbejdernes erfaringer fra en lang række udviklingsprojekter dels i firma regi og dels ved tidligere ansættelser bl.a. på DTU, Teknologisk Institut og Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen i Århus

Vi har medvirket i udviklingsprojekter f.eks. indenfor nye metoder til lavenergirenovering, solvarme til køling, solvarme til rumopvarmning, varmedrevne varmepumper, mikroanlæg til ventilation m.v.

Udviklingsprojekterne har været finansieret af f.eks. Energistyrelsens programmer (herunder deltagelse i internationale IEA SHC task), PSO midler, fornyelsesfonden samt private firmaer.

Se vores referencer indenfor udvikling.

 

EKSEMPLER:

Nyt EUDP projekt – indvendig isolering og ventilation i ældre etagebyggeri

Ekolab har i flere år arbejdet intensivt med både indvendig isolering samt optimerede ventilationsanlæg til ældre etagebyggeri, både i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter men også i forbindelse konkrete byggeprojekter.…

Læs mere..

Udvikling af frikøling til mikroventilation med Inventilate

Ekolab er med i den videre udvikling af mikro-ventilation med innovationsvirksomheden Inventilate. Vi er nu kommet godt i gang med det tredje udviklingsprojekt og dette handler om øget frikøling i…

Læs mere..

IEA SHC task 44 – Solar and Heat Pump Systems

Ekolab deltager i IEA SHC task 44 om udvikling af kombinerede sol- og varmepumpesystemer. Tasket forløber fra 2010 til 2013, og Ekolab forestår bl.a. dokumentation og evaluering af systemer som er på…

Læs mere..

Translate »