EKOLAB

Formidling

Vores formidling af viden styrker egne kompetencer – og jeres

I firmaet har vi undervisningserfaring fra bl.a. DTU og fra Ingeniørhøjskolen i Århus.

Vi har i de senere år etableret et tæt samarbejde med Arkitektskolen i Århus og Byggecentrum  og har  stået for arrangement og undervisning i passivhuse, ligesom vi har planlagt og udført kurser på specifikke virksomheder.

Endvidere er vi ofte benyttede foredrags- og indlægsholdere ved konferencer, møder og arrangementer vedrørende lavenergi, passivhuse og anvendelse af VE.

Firmaet har oprettet og vedligeholder solvarmeportalen www.AltOmSolvarme.dk  samt passivhusportalen www.AltOmPassivhuse.dk. Endvidere arrangerer vi Solardays   i DK som led i de Europæiske solenergidage.

Byggecentrum

Ekolab afholder seminar for bl.a. Byggecentrum om lavenergibyggeri. I starten af 2012 afholdes kurset ”Lavenergibyggeri – Tekniske installationer” hvor vi gennemgår de forskellige installationer: Solceller, varmepumper, ventilation, fjernvarme, solvarme og varmt brugsvand, og giver kursisterne den grundlæggende viden om installationer i moderne lavenergibyggeri.

 

Passivhuskursus

Som led i MEGA uddannelsen ved Arkitektskolen i Århus og Tsinghua University i Kina afholdt Ekolab i 2010 passivhuskursus i Beijing.

 

 

 

Solardays

Ekolab er projektleder for den danske udgave af European Solar Days, som udføres for Dansk Solvarme Forening. Projektet er støttet af Intelligent Energy Europe programmet, og forløber fra 2011 til 2013. Det er formålet med projektet at sætte fokus på solenergi ved de europæiske solenergidage som finder sted hvert år i maj i ca. 17 europæiske lande.

 

Se endvidere vores referencer vedrørende formidling

Translate »